Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 19. december 1991 om tidsrum for udhandling og servering af stærke drikke.

I medfør af § 23, stk. l nr. l) og § 24 i landstingslov nr. 13 af 26. oktober 19139 om udhandling og servering af stærke drikke fastsættes:

 

§ 1. Udhandling af stærke drikke må finde sted mandag til fredag fra kl. 12.00 til kl. 18.00, lørdag fra kl. 11.00 til kl. 13.00.
Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. l må udhandling dog ikke ske på helligdage, på juleaftensdag, på nytårsaftensdag, på Helligtrekongersdag samt på Grønlands Nationaldag.

§ 2. Servering af stærke drikke må finde sted hver dag mellem kl. 12.00 og kl. 24.00, fredag og lørdag samt nytårsaften dog til kl. 01.00.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. l må servering dog ikke ske juledag, langfredag, påskedag og pinsedag. Servering må kun ske fra kl. 18.00 nytårsaftensdag, Helligtrekongersdag og Grønlands Nationaldag. Juleaftensdag må servering kun ske fra kl. 18.00 til kl. 21.00.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. l og 2 gælder uanset om der er tale om fast alkoholbevilling, jf. lovens § 5, eller om lejlighedsbevilling, jf. lovens § 15.

§ 3. For overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan der idømmes bøde, jf. lovens § 24, stk. 3.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1992 kl. 00.00 og gælder indtil den 1. januar 1993. Samtidig hermed ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 13. november 1985 om salg og servering af stærke drikke.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. december 1991
Henriette Rasmussen

/

Enid Riemenschneider