Landstingslov nr. 3 af 18. april 1991 om ændring af landstingslov om afgift på rejer.

 

§ l

I landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejer ændres i § 16, stk. 2, 1. linie "Landsdommeren" til: "en af Landsdommeren udpeget person".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. maj 1991.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. april 1991
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen