Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 3. januar 1991 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jvf. landstingslov nr. 21 af 25. oktober 1990, finanslovens konto 66.11.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 3 januar 1991 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jvf. landstingslov nr. 21 af 25. oktober 1990, finanslovens konto 66.11.

 

§ 1. Der ydes til nedennævnte kommuner i 1991 følgende tilskud:

Nanortalik

2.135.000

Qaqortoq

624.000

Paamiut

837.000

Kangaatsiaq

1.422.000

Aasiaat

2.573.000

Qasigiannguit

1.371.000

Ilulissat

1.130.000

Uummannaq

856.000

Upernavik

1.524.000

Avanersuaq

700.000

Tasiilaq

3.174.000

Ittoqqortoormiit

958.000

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder som tillæg til de respektive måneders bloktilskud fra hjemmestyret.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. januar 1991
Emil Abelsen

/

Peter Beck