Landstingslov nr. 9 af 4. november 1991 om ændring af landstingslov om afgift på rejer.

 

§ l

I landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejer, som ændret ved landstingslov nr. 3 af 18. april 1991, ændres i § 4, stk. l, 1. linie "11 procent" til: "9 procent".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. december 1991 og har virkning fra den 1. januar 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 4. november 1991
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen