Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 35 af 2. december 1991 om kommunernes bidrag til den fælles investeringsfond for elforsyning i bygder i 1992.

I henhold til §§ 10 og 11 i Landstingslov nr. 10 af 28. oktober 1985 om elforsyning i bygder, fastsættes:

 

§ 1. Til udligning af byrderne vedrørende investering i elforsyningsanlæg i bygder, yder nedennævnte kommuner i 1992 følgende bidrag til den fælleskommunale investeringsfond:

Nanortalik 245.700
Qaqortoq 285.300
Narsaq 169.300
Ivittuut 15.900
Paamiut 201.100
Nuuk 971.600
Maniitsoq 345.500
Sisimiut 398.100
Kangaatsiaq 136.400
Aasiaat 280.000
Qasigiannguit 134.100
Ilulissat 355.100
Qeqertarsuaq 90.100
Uummannaq 241.000
Upernavik 240.100
Avanersuaq 72.400
Tasiilaq 274.200
Ittoqqortoormiit 44.100

Stk. 2. Bidragene indbetales til Grønlandsbanken, reg. nr. 6471, konto nr. 180809-2, med 1/12 i hver af årets måneder, ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til den i stk. 2 nævnte konto, senest den 2. bankdag i den pågældende måned.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. december 1991
Kuupik Kleist

/

Margrethe Sørensen