Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 9. september 1991 om ændring af bekendtgørelse nr. 25 af 11. juli 1991 om licens til fiskeri efter nordarktisk torsk i Nordøstatlanten i 1991.

 

§ 1. I bekendtgørelse nr. 25 af 11. juli 1991 om licens til fiskeri efter nordarktisk torsk i Nordøstatlanten i 1991 foretages følgende ændring:

I § 2 ophæves stk. 2, "Fiskeri inden for fiskeværnszonen ved Svalbard er ikke tilladt.".

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. september 1991.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. september 1991
Lars Emil Johansen

/

Jørn Graversen