Lovgivning

1998

Nye love, bekendtgørelser og forordninger fra 1998

 

Vælg nedenfor:

 

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love

Landstingslov nr. 1 af 20. maj 1998 om ændring af landstingslov om om havneafgift.

Landstingslov nr. 2 af 20. maj 1998 om ændring af landstingslov om stempelafgift.

Landstingslov nr. 3 af 20. maj 1998 om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.

Landstingslov nr. 4 af 20. maj 1998 om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner.

Landstingslov nr. 5 af 20. maj 1998 om Grønlands Ligestillingsråd

Landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998 om ændring af landstingslov om fiskeri.

Landstingslov nr. 7 af 20. maj 1998 om landstingstillægsbevillingslov 1 / 1998

Landstingslov nr. 8 af 21. oktober 1998 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 9 af 21. oktober 1998 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil.

Landstingslov nr. 10 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting.

Landstingslov nr. 11 af 30. oktober 1998 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.

Landstingslov nr. 12 af 30. oktober 1998 om ændring af Landstingslov om selskab til varetagelse af aktiviteter vedrørende mineralske råstoffer.

Landstingslov nr. 13 af 30. oktober 1998 om Landstingsfinanslov 1999 (download kan tage lidt tid)

Landstingslov nr. 14 af 30. oktober 1998 om landstingstillægsbevillingslov 2 / 1998

Landstingslov nr. 15 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landstingslov nr. 16 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 17 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingslov om afgift på rejer.

Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold

Landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1998 om ændring af Landstingslov om Grønlands Sprognævn.

Landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1998 om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv.

Landstingslov nr. 21 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen.

 

Top

Bekendtgørelser

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 22. januar 1998 om fredning af og jagt på moskusokser

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 25. januar 1998 om hjælp til personer med vidtgående handicap

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 6. februar 1998 om uddannelsesstøtte

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 30. januar 1998 om kvoter for fiskeri i 1998

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 16. februar 1998 om styrelsen af Oqaatsinik Pikkorissarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 5. februar 1998 om kystnært fiskeri efter hellefisk.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 1998 om fredning af og fangst af hvalros.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 11. marts 1998 om emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. marts 1998 om Visitationsnævnet.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 26. marts 1998 om ændring af bekendtgørelse om fredning af og jagt på moskusokser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 26. marts 1998 om fredning af og jagt på rensdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 3. april 1998 om fangst af store hvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 3. april 1998 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 26. Marts 1998 om honorering af og udgiftsgodtgørelse til bestyrelsen i Kalaallit Nunaata Radioa (KNR).

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 22. april 1998 om ansættelse af udenlandske sygeplejersker i det grønlandske sundhedsvæsen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 20. april 1998 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 23. juli 1997 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 1998.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 ikke udstedt

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 20. maj 1998 om erhvervsuddannelseskurser finansieret af arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB).

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 1. november 1998 om fredning af øen Akilia, Nuup Kommunia.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 17. juni 1998 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 1999.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 10. august 1998 om fiskeri efter laks.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 10. august 1998 om køb og salg af laks samt melding af laksefangster.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 26. november 1998 om Grønlands hjemmestyres nettostyrede virksomheders regnskabsvæsen m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 2. november 1998 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 21. oktober 1998 om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 16. februar 1995 om afgiftsfrihed i Kangerlussuaq.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 30. oktober 1998 om jagt- og fiskeribetjentes opgaver og beføjelser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 5. november 1998 om styrelsen af branche-skolerne.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 ikke udstedt.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 16. december 1998 om ikrafttrædelse af Landstingslov nr. 12 af 30. oktober om ændring af Landstingslov om selskab til varetagelse af aktiviteter vedrørende mineralske råstoffer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 22. december 1998 om koncession for TELE Greenland A/S.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 22. december 1998 om kvoter for fiskeri i 1999

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 29. december 1998 om erhvervsjagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 29. december 1998 om fritidsjagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 29. december 1998 om finansieringsstøtte til produktudvikling.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 29. december 1998 om gebyr for næringsbrev.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 29. december 1998 om menighedsrepræsentationers medvirken ved præsteansættelser m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 39 af 29. december 1998 om ansættelse af medhjælp ved Kirken.

 

Top

Forordninger

Landstingsforordning nr. 1 af 20. februar 1998 om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Landstingsforordning nr. 2 af 20. maj 1998 om socialpædagoguddannelsen.

Landstingsforordning nr. 3 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

Landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering.

Landstingsforordning nr. 5 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingsforordning nr. 5 af 3. november 1994 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer.

Landstingsforordning nr. 6 af 30. oktober 1998 om museumsvæsen.

Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingsforordning om Kirken.

Landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1998 om ansættelser i Kirken.

Landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1998 om socialvæsenets styrelse og organisation

Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension.

Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv.

Landstingsforordning nr. 12 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

Landstingsforordning nr. 13 af 30. okt. 1998 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.


Top