Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 20. april 1998 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 23. juli 1997 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 1998.

 

§ 1

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 23. juli 1997 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1 ændres "Ivittuut ................. kr. 4.031.000" til: "Ivittuut ............... kr. 5.031.000".

2. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stk.:
"Stk. 2a. For så vidt angår Ivittuut indbetales 1/6 af kr. 1.000.000 den 1. i månederne juli-december, medens resten afvikles efter stk. 2 og 3."

 

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. april 1998.
Daniel Skifte

/

Kaare Hagemann