Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 26. marts 1998 om ændring af bekendtgørelse om fredning af og jagt på moskusokser.

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 22. januar 1998 om fredning af og jagt på moskusokser affattes § 7 således:

 

§ 7. Ved de kommunale kvoter efter § 5 udsteder kommunalbestyrelsen licenser med ret til nedlæggelse af moskusokser til ansøgere med gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis med folkeregisteradresse i den pågældende kommune, jr. dog stk. 7
Stk. 2. I områder udenfor den kommunale inddeling efter § 5 udsteder Landsstyret licenser med ret til nedlæggelse af moskusokser til ansøgere med gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis med folkeregisteradresse i området, jr. dog stk. 7. Landsstyret kan dog bemyndige borgerrådet i det pågældende område til at forestå udstedelsen af licenserne efter stk. 4 og stk. 5.
Stk. 3. Ved kvotaer til jagt ved Ivittuut kommune, jævnfør § 6 udsteder kommunal-bestyrelsen i Ivittuut kommune licenser med ret til nedlæggelse af moskusokser til ansøgere med gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis med folkeregisteradresse i kommunen, jr. dog stk. 7. Såfremt andre kommuner end Ivittuut kommune har fået en kvota, forestår kommunalbestyrelsen i Ivittuut kommune udstedelsen af licenser til ansøgere med gyldigt erhvervs- og fritidsjagtbevis, jr. dog stk. 7, i kommunen efter samråd med kommunalbestyrelsen i de pågældende kommuner.
Stk. 4. Udstedelse af licenser til ansøgere med erhvervsjagtbevis foretages efter samråd med den lokale fisker- og fangerforening. Ud over kravet om gyldigt erhvervsjagtbevis kan den licensudstedende myndighed efter samråd med fisker- og fangerforeningen opstille yderligere specifikke og objektive krav, som skal opfyldes, før ansøgeren kan komme i betragtning til en licens. Sådanne krav skal i givet fald gøres offentligt tilgængelige for ansøgerne og fremsendes til orientering for Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, såfremt kommunen står for licensuddelingen.
Stk. 5. Ved udstedelse af licenser til ansøgere med fritidsjagtbevis skal fordelingen ske efter en lodtrækning. Lodtrækningen skal ske, så offentligheden har adgang til at overvære denne.
Stk. 6. Landsstyret kan indenfor en kvota efter § 3, stk. 3 og stk. 5 og § 4, stk. 2 udstede licenser til personer, der deltager i betalingsjagt på moskusokser.
Stk. 7. Deltagelse i fordeling af licenser til ansøgere med erhvervs- eller fritidsjagtjagtbevis, jr. stk. 1, 2 og 3 samt deltagelse i lodtrækning jr. stk. 5 er betinget af, at ansøgers erhvervsjagtbevis hhv. fritidsjagtbevis er betalt og dermed gyldigt pr. 1. maj det pågældende jagtår.
Denne bekendtgørelse træder i kraft d. 26. marts 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. marts 1998
Pâviâraq Heilmann

/

Peder Munk Pedersen