Landstingslov nr. 17 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingslov om afgift på rejer.

 

§ 1

I landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejer som ændret bl.a. ved landstingslov nr. 13 af 30. oktober 1992 og senest ved landstingslov nr. 10 af 13. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, ændres "1 procent" til: "3 procent"

2. I § 6 ophæves stk. 2 og 3.

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Betænkning (2. behandling)