Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 16. december 1998 om ikrafttrædelse af Landstingslov nr. 12 af 30. oktober om ændring af Landstingslov om selskab til varetagelse af aktiviteter vedrørende mineralske råstoffer. 

 

I medfør af § 2 i Landstingslov nr. 12. af 30. oktober 1998 om ændring af Landstingslov om selskab til varetagelse af mineralske råstoffer bestemmes, at Landstingsloven træder i kraft den 23. december 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. december 1998.
Jonathan Motzfeldt

/

Hans Kristian Schønwandt