Landstingslov nr. 21 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

 

§ 1

I Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning foretages følgende ændring:

Efter § 7 indsættes:
"§ 7 a. Den, der er part i en sag, kan tilkendegive at vedkommende ønsker at blive betjent på grønlandsk eller dansk. En sådan tilkendegivelse er bindende for myndigheden."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998
Jonathan Motzfeldt

/

Kaj Kleist


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling) (foreligger ikke elektronisk)