Landstingslov nr. 13 af 30. oktober om Landstingsfinanslov 1999

 

 

' 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 1999 fastsættes i Bilag 1.

 

' 2. Tekstanmærkninger for 1999 fastsættes i Bilag 2.

 

' 3. For 1999 normeres under Grønlands Hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i Bilag 3.

 

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998.

 

Jonathan Motzfeldt    /    Daniel Skifte

 


Bilag 1:

 

             

Bilag 1

 

Konto

Kontotekst

Regnskab

Finanslov

FL

BO

BO

BO

nummer

1997

1998

1999

2000

2001

2002

LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMRÅDE 01 - 09

01

LANDSTINGETS BUREAU

01.01

Fællesudgifter

Drift:

01.01.01

Landstingets Bureau, administration

8.940.000

8.800.000

9.500.000

9,5

9,6

9,7

I alt

8.940.000

8.800.000

9.500.000

9,5

9,6

9,7

01.06

Tilskud

Drift:

01.06.10

Inuit Circumpolar Conference

2.743.000

6.427.000

4.500.000

4,5

4,5

4,5

I alt

2.743.000

6.427.000

4.500.000

4,5

4,5

4,5

01.10

Folkevalgte

Drift:

01.10.10

Landstinget

19.455.000

23.503.000

22.343.000

22,4

22,5

22,6

01.10.11

Landskassens hædersgaver

14.000

24.000

24.000

0,0

0,0

0,0

01.10.12

Undersøgelsesudvalg vedrørende KNI

2.564.000

01.10.13

Vestnordisk Råd

350.000

150.000

0,2

0,2

0,2

I alt

22.033.000

23.877.000

22.517.000

22,6

22,7

22,8

01.11

Ombudsmandsinstitutionen

Drift:

01.11.01

Landstingets Ombudsmand, administration

4.096.000

4.967.000

5.379.000

5,4

5,5

5,6

I alt

4.096.000

4.967.000

5.379.000

5,4

5,5

5,6

Anlæg

01.11.20

Landstingets Ombudsmand, anlæg

2.500.000

2,5

0,0

0,0

I alt

0

0

2.500.000

2,5

0,0

0,0

DAU-saldo

37.812.000

44.071.000

44.396.000

44,5

42,3

42,6

LANDSSTYREFORFORMANDEN: AKTIVITETSOMRÅDE 10 - 19

10

LANDSSTYRETS SEKRETARIAT

dc

10.01

Fællesudgifter

Drift:

10.01.01

Landsstyrets Sekretariat, administration

24.262.000

23.366.000

22.558.000

22,8

22,8

22,8

10.01.02

Hjemmestyrets edb-afdeling

8.891.000

9.513.000

14.700.000

13,7

13,7

13,7

10.01.03

Hjemmestyrets centrale administrations-

bygninger i Nuuk

34.250.000

28.300.000

28,5

28,5

28,5

10.01.05

Landsplanlægning

481.000

591.000

600.000

0,6

0,6

0,6

10.01.11

Bygdekonference

1.715.000

0

0

1,3

1,3

0,0

10.01.12

Arbejdsgruppen, bygdekonferencen

155.000

156.000

156.000

0,2

0,2

0,2

10.01.13

Filmprojekt, Råstofudvinding

1.200.000

500.000

0,0

0,0

0,0

10.01.14

Grønlands Hjemmestyre 20 år

2.000.000

0,0

0,0

0,0

10.01.15

Koordineringsudvalg vedr. renoveringsbehov i Grønland

0

3.000.000

0,0

0,0

0,0

10.01.97

Budgetregulering

0

(12.400.000)

(12,4)

(12,4)

(12,4)

I alt

35.504.000

69.076.000

59.414.000

54,7

54,7

53,4

Anlæg:

10.01.20

Edb-anskaffelser

7.163.000

5.225.000

7.000.000

3,0

3,0

3,0

10.01.21

Hjemmestyrets administrationsbygninger

5.700.000

10.01.98

Budgetregulering

0

I alt

7.163.000

10.925.000

7.000.000

3,0

3,0

3,0

10.06

Tilskud

Drift:

10.06.10

Tilskud til politiske organisationer

4.123.000

2.566.000

5.166.000

2,6

2,6

2,6

10.06.11

Borgerråd

1.719.000

1.719.000

1.719.000

1,7

1,7

1,7

10.06.15

Forbrugerrådet

1.023.000

948.000

948.000

0,9

0,9

0,9

10.06.17

Produktudvikling, Nanortalik

5.000.000

1.142.000

I alt

11.865.000

6.375.000

7.833.000

5,2

5,2

5,2

10.10

Landsstyret

Drift:

10.10.10

Landsstyret

10.273.000

8.550.000

8.400.000

8,4

8,4

8,4

I alt

10.273.000

8.550.000

8.400.000

8,4

8,4

8,4

10.11

Valg

Drift:

10.11.10

Udgifter til valg

269.000

155.000

700.000

0,2

0,2

0,2

I alt

269.000

155.000

700.000

0,2

0,2

0,2

10.13

Erhverv

Indtægter:

10.13.10

Udbyttebetaling, hjemmestyrets virksomheder

7.747.000

5.139.000

20.000.000

20,0

20,0

20,0

I alt

7.747.000

5.139.000

20.000.000

20,0

20,0

20,0

Øvrige udlån:

10.13.13

Aktieindskud

24.500.000

21.358.000

I alt

24.500.000

21.358.000

0

0,0

0,0

0,0

10.14

Internationale aktiviteter

Drift:

10.14.01

Udenrigskontoret, administration

4.846.000

5.100.000

5,1

5,1

5,1

10.14.12

Ministerråd i Bruxelles

1.816.000

1.906.000

2.270.000

2,3

2,3

2,3

10.14.14

Tilskud til internationale aktiviteter

1.450.000

2.383.000

1.400.000

1,4

1,4

1,4

10.14.15

Repræsentation i Ottawa

1.200.000

3.200.000

3,2

3,2

3,2

I alt

3.266.000

10.335.000

11.970.000

12,0

12,0

12,0

10.15

Embedslægeinstitutionen

Drift

10.15.10

Embedslægeinstitutionen, administration

2.173.000

2.200.000

2,2

2,2

2,2

I alt

2.173.000

2.200.000

2,2

2,2

2,2

DAU-saldo

85.093.000

123.808.000

77.517.000

65,7

65,7

64,4

11

RÅSTOFDIREKTORATET

11.01

Fællesudgifter

Drift:

11.01.01

Råstofdirektoratet - administration

4.767.000

11.656.000

10.700.000

10,7

10,8

10,8

11.01.10

Råstofudvinding

24.887.000

28.540.000

19.000.000

19,1

19,0

19,0

11.01.11

Råstofdirektoratet - Indtægtsdækket virksomhed

(100.000)

0

0,0

0,0

0,0

11.01.12

Servicekontrakt med Greenland Ressources A/S

6.000.000

6,0

6,0

6,0

I alt

29.654.000

40.096.000

35.700.000

35,8

35,8

35,8

Indtægter:

11.01.20

Statens betaling til indsatsen på råstofområdet

4.000.000

9.500.000

11.01.21

Licensindtægter

0

I alt

4.000.000

9.500.000

DAU-saldo

25.654.000

30.596.000

35.700.000

35,8

35,8

35,8

12

DANMARKSKONTORET

12.01

Fællesudgifter

Drift:

12.01.01

Danmarkskontoret, drift

11.607.000

10.957.000

10.043.000

9,7

9,5

9,5

12.01.10

Danmarkskontoret, husleje

5.221.000

5.513.000

5.600.000

5,6

5,6

5,6

12.01.11

Grønlands Hjemmestyres lejlighed i København

101.000

106.000

110.000

0,1

0,1

0,1

I alt

16.929.000

16.576.000

15.753.000

15,4

15,2

15,2

DAU-saldo

16.929.000

16.576.000

15.753.000

15,4

15,2

15,2

LANDSSTYREMEDLEMMET FOR ØKONOMISKE ANLIGGENDER OG BOLIGER:

AKTIVITETSOMRÅDE 20 - 29

20

ØKONOMIDIREKTORATET

20.01

Fællesudgifter

Drift:

20.01.01

Økonomidirektoratet, administration

18.536.000

26.593.000

27.543.000

27,5

27,5

27,5

20.01.02

Landsplanlægning

69.000

I alt

18.605.000

26.593.000

27.543.000

27,5

27,5

27,5

Anlæg:

20.01.98

Budgetregulering

(1.886.000)

(9.026.000)

0,0

(1,7)

0,0

I alt

(1.886.000)

(9.026.000)

0,0

(1,7)

0,0

20.05

Tilskud og bloktilskud

Udgifter:

20.05.21

Tilskud til vanskeligt stillede kommuner

24.517.000

24.885.000

25.233.000

25,2

25,2

25,2

20.05.22

Tilskud til veje, kloakker, administration, kirkegårde m.v.

71.672.000

72.747.000

76.165.000

76,2

76,2

76,2

20.05.23

Forvaltningsaftale med staten

7.285.000

7.467.000

7.669.000

7,7

7,7

7,7

20.05.24

Byplanlægning og bygningsmyndighed

6.565.000

6.663.000

6.756.000

6,8

6,8

6,8

20.05.25

Anlæg af kirkegårde

1.689.000

1.714.000

1.738.000

1,7

1,7

1,7

20.05.26

Ny opgave- og byrdefordeling på det tekniske område

3.050.000

6.997.000

7,0

7,0

7,0

20.05.27

Særlig fordelingspulje

325.000

20.05.28

Regulering for demografisk og konjunkturmæssig udvikling

5.000.000

20.05.29

Pulje til bloktilskudsforhandlinger

980.000

0,9

0,9

0,8

20.05.30

Særligt tilskud til Qaanaaq kommune

3.000.000

4.000.000

0,0

0,0

0,0

20.05.31

Pulje til merudgifter på det sociale og kommunale område

10.500.000

15,8

21,1

26,5

I alt

112.053.000

124.526.000

140.038.000

141,3

146,5

151,8

Indtægter:

20.05.40

Statens bloktilskud

2.511.900.000

2.574.700.000

2.653.500.000

2653,5

2653,5

2653,5

I alt

2.511.900.000

2.574.700.000

2.653.500.000

2653,5

2653,5

2653,5

20.10

Særlige formål

Drift:

20.10.11

Nettorenteudgifter

(22.551.000)

811.000

(9.400.000)

(7,8)

(8,5)

(8,1)

20.10.13

Beskæftigelsesfremme

0

20.10.16

Rekrutteringspulje

0

20.10.32

Forsikring af hjemmestyrets aktiver m.m.

5.735.000

11.228.000

11.852.000

11,9

11,9

11,9

I alt

(16.816.000)

12.039.000

2.452.000

4,1

3,4

3,8

Indtægter:

20.10.20

Andel i Nationalbankens overskud

34.806.000

33.541.000

35.000.000

35,0

35,0

35,0

20.10.22

Andre indtægter

3.119.000

28.050.000

1.800.000

1,8

1,8

1,8

I alt

37.925.000

61.591.000

36.800.000

36,8

36,8

36,8

Anlæg:

20.10.33

Central renoveringspulje

0

0

64.600.000

84,6

84,6

81,1

20.10.34

Erhvervsfremme

0

0

0

8,0

4,7

0,0

I alt

0

0

64.600.000

92,6

89,3

81,1

Øvrige udlån:

20.10.41

Udlån til kommuner, udlån

3.000.000

3.000.000

1.000.000

1,0

1,0

1,0

20.10.42

Udlån til kommuner, afdrag

(6.989.000)

(4.356.000)

(1.356.000)

(1,8)

(1,8)

(1,8)

20.10.44

Andre udlån, afdrag

(65.000)

I alt

(4.054.000)

(1.356.000)

(356.000)

(0,8)

(0,8)

(0,8)

20.11

Reserver

Drift:

20.11.50

Driftsreserven

0

2.300.000

9.185.000

9,4

7,0

3,6

I alt

0

2.300.000

9.185.000

9,4

7,0

3,6

Anlæg:

20.11.60

Anlægsreserve

(81.098.000)

I alt

(81.098.000)

20.12

Havne

Drift:

20.12.01

Bygge-og Anlægsstyrelsen, administration

4.710.000

20.12.11

Havnemyndighed

2.886.000

2.966.000

2.963.000

3,0

3,0

3,0

20.12.14

Havnevedligeholdelse

11.452.000

11.369.000

11.115.000

11,1

11,1

11,1

I alt

19.048.000

14.335.000

14.078.000

14,1

14,1

14,1

Anlæg:

20.12.20

Offentlig byggemodning

7.084.000

25.739.000

1.000.000

1,0

1,0

1,0

20.12.21

Havneanlæg

24.429.000

17.232.000

31.678.000

30,7

31,0

26,1

20.12.24

Overordnet byggemodning i bygderne

0

0

0,0

0,0

0,0

I alt

31.513.000

42.971.000

32.678.000

31,7

32,0

27,1

20.90

Virksomheder

Indtægter:

20.90.24

Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit, driftskredit

3.430.000

3.240.000

3.240.000

3,2

3,2

3,2

20.90.25

Grønlands Værfter - Amutsiviit, driftskredit

555.000

2.250.000

2.250.000

2,3

2,3

2,3

20.90.26

Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, driftskredit

3.357.000

3.240.000

3.240.000

3,2

3,2

3,2

20.90.27

Arctic Umiaq Line, driftskredit

400.000

400.000

0,4

0,4

0,4

20.90.29

Great Greenland A/S, driftskredit

(60.000)

90.000

90.000

0,1

0,1

0,1

I alt

7.282.000

9.220.000

9.220.000

9,2

9,2

9,2

20.95

Nettostyrede virksomheder

Drift:

20.95.02

Grønlands Forundersøgelser - Misissueqqaarnerit (ASIAQ)

14.236.000

14.743.000

14.743.000

14,7

14,7

14,7

20.95.03

Digitalisering af stedplaner

0

0

1,2

1,3

0,8

20.95.05

Fotoflyvning af byer og større bygder

0

0

1,5

0,0

0,0

20.95.06

Digitalisering og ajourføring af hovedkloakkort

0

1.500.000

1,5

1,5

0,0

I alt

14.236.000

14.743.000

16.243.000

18,9

17,5

15,5

DAU-saldo

(2.382.522.000)

(2.492.344.000)

(2.402.085.000)

(2360,7)

(2364,7)

(2375,8)

21

GRØNLANDS STATISTIK

21.01

Fællesudgifter

Drift:

21.01.01

Grønlands Statistik

6.477.000

6.430.000

6.803.000

6,8

6,8

6,8

I alt

6.477.000

6.430.000

6.803.000

6,8

6,8

6,8

DAU-saldo

6.477.000

6.430.000

6.803.000

6,8

6,8

6,8

22

ØKONOMIDIREKTORATET, BOLIGOMRÅDET

22.01

Fællesudgifter

Drift:

22.01.10

Afskrivninger

12.242.000

6.107.000

5.500.000

5,5

5,5

5,5

22.01.11

Servicekontrakt, A/S Boligselskabet INI

10.100.000

10.251.000

10.100.000

10,1

10,1

10,1

22.01.12

Hjemmestyrets centrale administrations-

bygninger i Nuuk

33.558.000

22.01.13

Gammel sygehusbygning i Nanortalik

62.000

I alt

55.962.000

16.358.000

15.600.000

15,6

15,6

15,6

Anlæg:

22.01.98

Budgetregulering

0

(4.720.000)

0,0

0,0

0,0

I alt

0

(4.720.000)

0,0

0,0

0,0

22.06

Tilskud

Drift:

22.06.10

Boligstøtte

(33.722.000)

22.06.11

Tilskud til Lejernes Landsorganisation

300.000

22.06.12

Boligstøtte, rente- og afdragstilskud

31.000.000

31.000.000

31,0

31,0

31,0

22.06.13

Boligstøtte, administrations- og projektudgifter

4.000.000

3.500.000

4,0

4,0

4,0

I alt

(33.422.000)

35.000.000

34.500.000

35,0

35,0

35,0

Indtægter

22.06.15

Boligstøtte, renteindtægter

69.000.000

69.000.000

69,0

69,0

69,0

I alt

69.000.000

69.000.000

69,0

69,0

69,0

Øvrige udlån:

22.06.30

Restanceudlån boligstøtte, udlån

76.634.000

71.000.000

71.000.000

71,0

71,0

71,0

22.06.31

Restanceudlån boligstøtte, strafrenter

4.715.000

3.000.000

3.000.000

3,0

3,0

3,0

22.06.32

Restanceudlån boligstøtte, afdrag

(71.571.000)

(68.000.000)

(68.000.000)

(68,0)

(68,0)

(68,0)

22.06.33

Restanceudlån boligstøtte, afskrivninger

(9.778.000)

(500.000)

(500.000)

(0,5)

(0,5)

(0,5)

I alt

0

5.500.000

5.500.000

5,5

5,5

5,5

22.10

Boligudlejning

Drift:

22.10.10

Drift af udlejningsboliger m.v.

(22.832.000)

22.10.11

Drift af udlejningsboliger, særlige driftsudgifter

1.733.000

500.000

22.10.12

Drift af udlejningsboliger, lejetab

1.935.000

22.10.13

Særlige tilskud til boligafdelinger

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6,0

6,0

6,0

I alt

(13.164.000)

6.500.000

6.000.000

6,0

6,0

6,0

Indtægter:

22.10.15

Betaling for bolignumre

6.553.000

6.480.000

6.480.000

6,5

6,5

6,5

22.10.16

Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast

23.600.000

24.100.000

24,6

24,6

24,6

I alt

6.553.000

30.080.000

30.580.000

31,1

31,1

31,1

Øvrige udlån:

Restanceudlån, husleje

22.10.21

Afdrag

(3.261.000)

(2.000.000)

0

0,0

0,0

0,0

22.10.22

Afskrivninger

3.661.000

(607.000)

0

0,0

0,0

0,0

I alt

400.000

(2.607.000)

0

0,0

0,0

0,0

22.11

Boligbyggeri

Anlæg:

22.11.10

Personaleboliger

1.752.000

4.500.000

22.11.11

60/40- byggeri

61.481.000

68.996.000

97.200.000

97,7

93,0

93,0

22.11.12

60/40- moderniseringer

4.970.000

8.917.000

7.300.000

4,3

4,3

4,3

22.11.13

Særlig renovering

60.093.000

85.606.000

83.300.000

62,0

62,0

62,0

22.11.14

Forsøgsbyggeri

832.000

500.000

500.000

0,5

0,5

0,5

22.11.15

Andelsboligbyggeri

1.734.000

977.000

12.000.000

14,8

20,9

13,5

22.11.16

Bygdeboligprogram

10.793.000

10.359.000

9.500.000

13,0

13,0

13,0

22.11.17

Boligstøtte, selvbyggerhuse

24.092.000

29.235.000

28.900.000

25,0

25,0

25,0

22.11.18

Kommunale byggesæt

3.545.000

7.000.000

6.000.000

6,0

6,0

6,0

22.11.20

Administrationsbygninger

23.923.000

400.000

I alt

193.215.000

216.490.000

244.700.000

223,3

224,7

217,3

Anlægsudlån:

22.11.30

Boligstøtte, udlån

43.334.000

48.900.000

45.300.000

45,0

45,0

45,0

22.11.31

Boligstøtte, byggerenter

4.967.000

4.200.000

4.200.000

3,1

3,1

3,1

22.11.32

Boligstøtte, konjunkturgevinster

1.217.000

3.800.000

3.800.000

1,3

1,3

1,3

22.11.33

Boligstøtte, afdrag

(51.956.000)

(48.600.000)

(45.300.000)

(50,0)

(50,0)

(50,0)

22.11.34

Boligstøtte, afskrivninger

(6.126.000)

(5.000.000)

(5.000.000)

(5,0)

(5,0)

(5,0)

I alt

(8.564.000)

3.300.000

3.000.000

(5,6)

(5,6)

(5,6)

DAU-saldo

187.874.000

181.461.000

205.000.000

179,7

181,1

173,7

24

SKATTEDIREKTORATET

24.01

Fællesudgifter

Drift:

24.01.01

Skattedirektoratet, administration

16.263.000

18.413.000

18.505.000

18,6

18,6

18,6

24.01.12

Tab på A-skatter

0

1.600.000

1.100.000

1,1

1,1

1,1

24.01.13

Tab på debitorer

4.801.000

4.300.000

1.800.000

1,8

1,8

1,8

I alt

21.064.000

24.313.000

21.405.000

21,5

21,5

21,5

Indtægter:

24.01.20

Skattebøder

613.000

800.000

800.000

0,8

0,8

0,8

24.01.21

Afgiftsbøder

138.000

100.000

100.000

0,1

0,1

0,1

I alt

751.000

900.000

900.000

0,9

0,9

0,9

24.06

Tilskud

Drift:

24.06.10

Rentetilskud, boligopsparing

34.000

200.000

250.000

0,3

0,3

0,3

I alt

34.000

200.000

250.000

0,3

0,3

0,3

24.10

Direkte skatter

Indtægter:

24.10.10

Landsskat

481.994.000

492.000.000

492.000.000

492,0

492,0

492,0

24.10.11

Særlig landsskat

67.834.000

65.000.000

65.000.000

65,0

65,0

65,0

24.10.12

Selskabsskat, hjemmestyrets virksomheder

1.597.000

12.000.000

0,0

0,0

0,0

I alt

551.425.000

557.000.000

569.000.000

557,0

557,0

557,0

24.11

Indirekte skatter

Indtægter:

24.11.10

Indførselsafgift

468.926.000

465.500.000

490.000.000

490,0

490,0

490,0

24.11.11

Motorafgift

27.714.000

27.500.000

27.500.000

27,5

27,5

27,5

24.11.12

Rejeafgift

6.680.000

7.500.000

20.500.000

20,5

20,5

20,5

24.11.13

Havneafgift

3.518.000

4.000.000

4.000.000

4,0

4,0

4,0

24.11.14

Stempelafgift

8.527.000

7.500.000

7.500.000

7,5

7,5

7,5

24.11.15

Lotteriafgift

6.463.000

6.000.000

6.000.000

6,0

6,0

6,0

24.11.17

Automatspilsafgift

5.889.000

6.750.000

13.500.000

13,5

13,5

13,5

24.11.18

Ensfragtafgift

75.001.000

70.500.000

70.500.000

70,5

70,5

70,5

24.11.19

Koncessionsafgift

0

0,0

0,0

0,0

I alt

602.718.000

595.250.000

639.500.000

639,5

639,5

639,5

24.12

Øvrige formål

Øvrige udlån:

Restanceudlån, rejeafgift

24.12.10

Udlån

4.623.000

0

24.12.11

Strafrenter

0

0

24.12.13

Afdrag

(6.680.000)

0

24.12.14

Renteindtægt

0

0

I alt

(2.057.000)

0

0

0,0

0,0

0,0

DAU-saldo

(1.135.853.000)

(1.128.637.000)

(1.187.745.000)

(1175,6)

(1175,6)

(1175,6)

26

PERSONALEDIREKTORATET

26.01

Fællesudgifter

Drift:

26.01.01

Personaledirektoratet, administration

20.748.000

21.730.000

22.202.000

22,2

22,2

22,2

26.01.02

Efteruddannelsespulje

2.000.000

3.000.000

3,0

3,0

3,0

26.01.10

Pensionsbidrag m.v.

13.864.000

16.821.000

28.821.000

28,8

28,8

28,8

I alt

34.612.000

40.551.000

54.023.000

54,0

54,0

54,0

DAU-saldo

34.612.000

40.551.000

54.023.000

54,0

54,0

54,0

LANDSSTYREMEDLEMMET FOR SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKED OG OFFENTLIGE ARBEJDER

AKTIVITETSOMRÅDE 30 - 39

30

DIREKTORATET FOR SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKED OG OFFENTLIGE ARBEJDER

30.01

Fællesudgifter

Drift:

30.01.01

Direktoratet for Sociale anliggender

og Arbejdsmarked, administration

15.734.000

20.288.000

19.662.000

18,9

18,9

18,9

30.01.02

Reservation vedr. gruppeforsikringer

6.195.000

2.000.000

30.01.10

Ydelser udenfor kommunal inddeling

368.000

357.000

362.000

0,4

0,4

0,4

30.01.11

Bistandsarbejde i Danmark

3.425.000

3.341.000

3.286.000

3,3

3,3

3,3

30.01.12

Bistandsværger i Danmark

72.000

449.000

421.000

0,4

0,4

0,4

30.01.13

Daginstitutionen i Kangerlussuaq

1.332.000

1.708.000

1.766.000

1,8

1,8

1,8

30.01.15

Socialreformkommissionen

1.384.000

30.01.16

Ligestillingsråd

825.000

1.650.000

1,7

1,7

1,7

I alt

28.510.000

28.968.000

27.147.000

26,5

26,5

26,5

Anlæg:

30.01.98

Budgetregulering

(4.604.000)

I alt

(4.604.000)

30.05

Tilskud og bloktilskud

(Sociale bloktilskud, tilskud til barselsdagpenge og pensioner)

Udgifter:

30.05.00

Regulering vedrørende pension og barsel

30.05.01

Nanortalik Kommune

8.079.000

30.05.02

Qaqortoq Kommune

10.556.000

30.05.03

Narsaq Kommune

6.522.000

30.05.04

Ivittuut Kommune

349.000

30.05.05

Paamiut Kommune

7.213.000

30.05.06

Nuuk Kommune

33.735.000

30.05.07

Maniitsoq Kommune

11.575.000

30.05.08

Sisimiut Kommune

15.358.000

30.05.09

Kangaatsiaq Kommune

4.787.000

30.05.10

Aasiaat Kommune

12.967.000

30.05.11

Qasigiannguit Kommune

4.861.000

30.05.12

Ilulissat Kommune

12.967.000

30.05.14

Qeqertarsuaq Kommune

3.659.000

30.05.15

Uummannaq Kommune

7.915.000

30.05.16

Upernavik Kommune

8.380.000

30.05.17

Avanersuaq Kommune

2.893.000

30.05.18

Ammassalik Kommune

8.473.000

30.05.19

Ittoqqortoormiit Kommune

1.471.000

30.05.20

Delpension, Nordisk Konvention

80.000

350.000

350.000

0,4

0,4

0,4

30.05.21

Kommunernes betaling til børne- og ungdomsinst.

26.265.000

28.415.000

28.813.000

28,8

28,8

28,8

30.05.30

Sociale bloktilskud efter objektive kriterier

158.966.000

161.320.000

166.900.000

166,9

166,9

166,9

30.05.31

Tilskud til boligsikring

3.395.000

3.446.000

3.494.000

3,4

3,4

3,4

30.05.32

Prisopregning af bloktilskud

0

0,0

0,0

0,0

I alt

188.706.000

193.531.000

199.557.000

199,5

199,5

199,5

30.10

Børn og Unge

Drift:

30.10.02

Fællesudgifter for landsdækkende

børne- og ungdomsinstitutioner

3.098.000

3.826.000

4.870.000

4,9

4,9

4,9

30.10.04

Særlig vedligeholdelse

0

30.10.10

Inuusuttut Inaat, Qaqortoq

3.437.000

4.379.000

4.439.000

4,4

4,4

4,4

30.10.11

Røde Kors Børnehjem, Nuuk

8.374.000

8.791.000

9.148.000

9,1

9,1

9,1

30.10.13

Uulinermiut, Nuuk

3.774.000

3.835.000

3.912.000

3,9

3,9

3,9

30.10.14

Meeqqat Illuat, Nuuk

4.802.000

5.574.000

5.605.000

5,6

5,6

5,6

30.10.15

Gertrud Rask Minde, Sisimiut

4.114.000

4.453.000

4.512.000

4,5

4,5

4,5

30.10.16

Qasapermiut, Sisimiut

3.470.000

3.634.000

3.726.000

3,7

3,7

3,7

30.10.17

Sarliaq, Ilulissat

4.776.000

5.692.000

5.833.000

5,8

5,8

5,8

30.10.18

Meeqqat Angerlarsimaffiat, Uummannaq

5.855.000

3.772.000

3.796.000

3,8

3,8

3,8

30.10.19

Prs. Margrethes Børnehjem, Ammassalik

6.785.000

5.202.000

4.930.000

4,9

4,9

4,9

30.10.20

Brugerbetaling til børne- og ungdomsinstitutionerne

(51.909.000)

30.10.21

Aasiaanni Inuusuttut Inaat, Aasiaat

5.329.000

4.967.000

0

0,0

0,0

0,0

30.10.22

Aja, Nuuk

5.463.000

5.569.000

5,6

5,6

5,6

30.10.27

Tilskud til reduktion af takster

0

1.870.000

1.896.000

1,9

1,9

1,9

30.10.28

Brugerbetaling til børne- og ungeinstitutionerne

(58.701.000)

(59.523.000)

(59,6)

(59,6)

(59,6)

30.10.31

Adoption

0

128.000

100.000

0,1

0,1

0,1

30.10.32

Børnetilskud

42.457.000

43.896.000

43.100.000

43,1

43,1

43,1

30.10.33

Forsorg for børn og unge i Danmark

281.000

290.000

300.000

0,3

0,3

0,3

30.10.34

Underholdsbidrag

10.546.000

10.900.000

10.900.000

10,9

10,9

10,9

30.10.35

Særlig indsats børn og unge

100.000

203.000

203.000

0,0

0,0

0,0

30.10.36

Barselsdagpenge

15.770.000

19.885.000

20.300.000

19,9

19,6

19,6

30.10.99

Budgetregulering

(887.000)

0

0,0

0,0

0,0

I alt

71.059.000

77.172.000

73.616.000

72,8

72,5

72,5

Anlæg:

30.10.40

Vuggestuer, aldersintegrerede institutioner

9.481.000

4.127.000

5.500.000

3,6

2,7

5,5

30.10.41

Fritidshjem og institutioner med særligt formål

0

525.000

0

0,0

0,5

0,7

30.10.98

Budgetregulering

(1.455.000)

0,0

(0,5)

0,0

I alt

9.481.000

4.652.000

4.045.000

3,6

2,7

6,2

30.11

Bolig

Drift:

30.11.10

Boligsikring

30.638.000

29.913.000

30.913.000

31,9

32,9

33,9

30.11.11

Boligbørnetilskud i boligstøttehuse

9.906.000

10.500.000

10.500.000

10,5

10,5

10,5

30.11.12

Boligbørnetilskud i udlejningsboliger

20.347.000

21.096.000

21.096.000

21,1

21,1

21,1

I alt

60.891.000

61.509.000

62.509.000

63,5

64,5

65,5

30.12

Ældre

Drift:

30.12.08

Ældrepension

250.068.000

243,3

241,4

233,0

30.12.09

Førtidspensioner

150.632.000

159,6

169,6

179,6

30.12.10

Pensioner

357.839.000

376.880.000

30.12.11

Førtidspensionister i Danmark

0

0

0

3,6

3,9

4,2

I alt

357.839.000

376.880.000

400.700.000

406,5

414,9

416,8

Anlæg:

30.12.20

Ældreinstitutioner

13.599.000

9.857.000

3.230.000

9,1

9,3

4,2

I alt

13.599.000

9.857.000

3.230.000

9,1

9,3

4,2

30.13

Handicappede

Drift:

30.13.02

Fællesudgifter for specialinstitutioner

1.303.000

4.497.000

7.519.000

8,6

8,6

8,6

30.13.06

Tilskud til beskyttede boenheder og kørsel

11.152.000

16.280.000

17.853.000

17,9

17,9

17,9

30.13.08

Handicapforsorg i Grønland

47.472.000

47,5

47,5

47,5

30.13.10

Handicapforsorg i Danmark

77.082.000

78.808.000

78.950.000

79,0

79,0

79,0

30.13.11

Handicapkurser

1.158.000

769.000

1.211.000

0,8

0,8

0,8

30.13.12

Handicapforsorg i Sydgrønland

9.514.000

9.078.000

30.13.13

Handicapforsorg i Midtgrønland

20.742.000

23.553.000

30.13.14

Handicapforsorg i Nordgrønland

15.018.000

15.461.000

30.13.15

Handicapforsorg, døve i Grønland

1.458.000

1.358.000

30.13.16

Ivaaraq, Qaqortoq

6.083.000

6.573.000

6.340.000

6,3

6,3

6,3

30.13.17

Aaqa, Nuuk

7.118.000

7.772.000

7.755.000

7,8

7,8

7,8

30.13.18

Aja, Nuuk

4.794.000

30.13.19

Elisabannguaq, Maniitsoq

6.141.000

7.171.000

6.947.000

7,0

7,0

7,0

30.13.21

Atuartut Tusilartut Najugagarfiat, Sisimiut

3.119.000

3.716.000

3.831.000

3,8

3,8

3,8

30.13.22

Ikinngut, Ilulissat

5.350.000

6.773.000

6.084.000

6,1

6,1

6,1

30.13.23

Majoriaq, Nuuk

2.974.000

3.145.000

3.182.000

3,2

3,2

3,2

30.13.24

Handicapsatellit i Uummannaq

2.589.000

3.000.000

3,0

3,0

3,0

30.13.25

Handicapsatellitten Qaaddisimappi, Tasiilaq

3.244.000

3.286.000

3,3

3,3

3,3

I alt

173.006.000

190.787.000

193.430.000

194,3

194,3

194,3

Anlæg:

30.13.40

Landsdækkende institutioner

8.398.000

8.796.000

8.170.000

4,5

4,7

4,7

I alt

8.398.000

8.796.000

8.170.000

4,5

4,7

4,7

30.14

Forebyggelse af sociale vanskeligheder

Drift:

30.14.11

Tilskud til krisecentre

1.111.000

1.320.000

1.338.000

1,3

1,3

1,3

30.14.12

Tilskud til organisationer

439.000

462.000

468.000

0,5

0,5

0,5

30.14.13

Tilskud til Allu

610.000

616.000

416.000

0,4

0,4

0,4

30.14.14

Forebyggende oplysningsvirksomhed

1.446.000

1.620.000

1.081.000

1,0

1,0

1,0

30.14.15

Tilskud til Amarngivaat

417.000

442.000

442.000

0,4

0,4

0,4

I alt

4.023.000

4.460.000

3.745.000

3,6

3,6

3,6

30.16

Arbejdsmarkedet

Drift:

30.16.10

Uddannelse og kurser

0

1.618.000

412.000

0,4

1,2

0,4

30.16.11

Arbejdsløshedsbekæmpelse

11.404.000

13.134.000

12.365.000

12,4

12,4

12,4

30.16.13

Ungdomstjeneste

3.387.000

3.383.000

3.430.000

3,4

3,4

3,4

30.16.14

Skindsystuer

496.000

615.000

424.000

0,6

0,6

0,6

30.16.15

Salg af producerede ydelser

0

(153.000)

(155.000)

(0,2)

(0,2)

(0,2)

30.16.16

Ekstraordinær arbejdsløshedsbekæmpelse i bygderne

1.999.000

1.435.000

30.16.17

Arbejdsmarkedsreform

500.000

1.500.000

0,0

0,0

0,0

I alt

17.286.000

20.532.000

17.976.000

16,6

17,4

16,6

DAU-saldo

932.798.000

972.540.000

994.125.000

1000,5

1009,9

1010,4

31

OFFENTLIGE ARBEJDER

31.10

Erhverv

Drift:

31.10.10

Amutsiviit, Grønlands værfter

13.459.000

13.400.000

7.000.000

6,0

5,0

5,0

I alt

13.459.000

13.400.000

7.000.000

6,0

5,0

5,0

Indtægter:

31.10.20

Amutsiviit, Grønlands værfter, renter

797.000

1.210.000

1.183.000

1,3

1,5

1,6

I alt

797.000

1.210.000

1.183.000

1,3

1,5

1,6

Anlægsudlån:

31.10.40

Amutsiviit, Grønlands værfter, anlægsudlån

3.350.000

580.000

3.700.000

4,0

4,0

4,0

31.10.41

Amutsiviit, Grønlands værfter, afdrag

(1.500.000)

(1.900.000)

(2.300.000)

(2,3)

(2,3)

(2,3)

I alt

1.850.000

(1.320.000)

1.400.000

1,7

1,7

1,7

31.11

Forsyning:

Drift:

31.11.10

Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit

20.919.000

26.277.000

26.900.000

27,4

26,7

26,7

31.11.11

Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, gadebelysning

4.630.000

4.700.000

4.700.000

4,7

4,7

4,7

31.11.12

Energisparekampagne

200.000

Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, bygdeafdeling

1.591.000

Drift af bygdeel

5.971.000

I alt

33.111.000

31.177.000

31.600.000

32,1

31,4

31,4

Indtægter:

31.11.20

Grønlands energiforsyning - Nukissiorfiit, rente

84.494.000

70.655.000

67.089.000

64,7

62,8

60,8

I alt

84.494.000

70.655.000

67.089.000

64,7

62,8

60,8

Anlæg:

31.11.30

Etablering af el- og vandforsyningsanlæg, bygder

22.080.000

30.700.000

27,8

39,5

39,5

Etablering af elforsyningsanlæg, bygder

10.956.000

Etablering af vandforsyningsanlæg, bygder

13.365.000

31.11.31

Etablering af overordnet vandfordelingsnet i byer

11.619.000

6.400.000

6,4

6,4

6,4

31.11.32

Grønlands energiforsyning - Nukissiorfiit, renovering

13.599.000

8.201.000

31.11.33

Etablering af elforsyningsanlæg,

kommunale afslutningsopgaver, bygder

1.468.000

31.11.34

Etablering af vandforsyningsanlæg,

kommunale afslutningsopgaver, bygder

1.735.000

31.11.35

Vandkraftsundersøgelse

2.000.000

0,0

0,0

0,0

31.11.99

Budgetregulering

(4.947.000)

(9.101.000)

0,0

(1,9)

0,0

I alt

37.920.000

40.156.000

29.999.000

34,2

44,0

45,9

Anlægsudlån:

31.11.40

Grønlands energiforsyning - Nukissiorfiit, udlån

46.828.000

44.970.000

47.400.000

56,2

57,2

61,8

31.11.41

Grønlands energiforsyning - Nukissiorfiit, afdrag

(74.815.000)

(76.209.000)

(78.226.000)

(80,6)

(83,4)

(86,3)

I alt

(27.987.000)

(31.239.000)

(30.826.000)

(24,4)

(26,2)

(24,5)

DAU-saldo

(26.938.000)

(19.691.000)

(29.099.000)

(16,4)

(8,4)

(2,9)

LANDSSTYREMEDLEMMET FOR KULTUR, UDDANNELSE OG KIRKE:

AKTIVITETSOMRÅDE 40 - 49

40

DIREKTORATET FOR KULTUR, UDDANNELSE OG KIRKE

40.01

Fællesudgifter

Drift:

40.01.01

Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke,

administration

23.973.000

23.041.000

19.305.000

19,3

19,3

19,3

40.01.02

Det kommunale skolevæsen

28.436.000

25.389.000

22.889.000

24,5

24,5

24,5

40.01.03

Sprogsekretariatet

500.000

1.500.000

1,5

1,5

1,5

40.01.04

Pædagogisk, psykologisk rådgivning

3.890.000

3,9

3,9

3,9

40.01.09

Elevindkvartering

11.640.000

11,6

11,6

11,6

40.01.10

Inerisaavik/Pilersuiffik

15.830.000

18.679.000

21.468.000

21,1

20,2

16,8

40.01.11

Efteruddannelse

426.000

607.000

2.407.000

2,4

2,1

2,1

40.01.12

Folkeskolens afsluttende prøver m.v.

1.513.000

1.384.000

1.384.000

1,4

1,4

1,4

40.01.13

Fjernundervisning

170.000

1.100.000

0,9

0,8

0,0

40.01.14

Edb i uddannelsessystemet

1.700.000

4.100.000

4,5

4,8

4,8

I alt

70.178.000

71.470.000

89.683.000

91,1

90,1

85,9

Anlæg:

40.01.99

Budgetregulering

0

(5.764.000)

0,0

(0,6)

0,0

I alt

0

(5.764.000)

0,0

(0,6)

0,0

40.05

Tilskud og bloktilskud

(Skolevæsen, det kommunale skolevæsen, fritidsvirksomhed, biblioteksvæsen og folkeoplysning)

Udgifter:

40.05.30

Skolevæsen

295.895.000

302.710.000

290.946.000

292,2

293,5

294,8

40.05.31

Fritidsvirksomhed

26.484.000

26.881.000

27.257.000

27,3

27,3

27,3

40.05.32

Biblioteksvæsen

3.851.000

3.909.000

3.964.000

4,0

4,0

4,0

40.05.33

Folkeoplysning

3.740.000

3.796.000

3.849.000

3,8

3,8

3,8

I alt

329.970.000

337.296.000

326.016.000

327,3

328,6

329,9

40.10

Grundskoler

Drift:

40.10.10

Hjemmestyrets skoler

2.267.000

2.537.000

2.537.000

2,5

2,5

2,5

40.10.11

Ado Lyngep Atuarfia

5.424.000

5.529.000

5.566.000

5,6

5,6

5,6

40.10.12

Efterskoleophold

3.811.000

5.900.000

5.900.000

4,8

4,8

4,8

40.10.13

Vidtgående specialundervisning i folkeskolen

36.131.000

36,1

36,1

36,1

I alt

11.502.000

13.966.000

50.134.000

49,0

49,0

49,0

Anlæg:

40.10.20

Kommunale skoler

43.149.000

69.976.000

58.339.000

47,0

47,0

44,5

40.10.98

Budgetregulering

0

0

I alt

43.149.000

69.976.000

58.339.000

47,0

47,0

44,5

40.11

Erhvervsskoler

Drift:

40.11.02

Erhvervsuddannelsesområdet, vedligeholdelse

3.593.000

4.352.000

4.699.000

4,7

4,7

4,7

40.11.03

Pris- og lønregulering

0

40.11.06

Tilskud, kursusvirksomhed

3.988.000

2.112.000

5.200.000

5,2

5,2

5,2

40.11.07

Tilskud til lokalt kvalificerende uddannelser i Tasiilaq

700.000

700.000

0,7

0,7

0,7

40.11.10

Fåreholderskolen/Upernaviarsuk

1.752.000

1.533.000

1.540.000

1,5

1,5

1,5

40.11.11

Elevindkvartering

10.362.000

11.585.000

40.11.12

Jern- og Metalskolen

15.560.000

15.439.000

16.025.000

16,0

16,0

16,0

40.11.13

Bygge- og Anlægskolen

15.116.000

14.529.000

14.609.000

14,6

14,6

14,6

40.11.14

Imarsiornermik Ilinniarfik

11.385.000

10.706.000

10.766.000

10,8

10,8

10,8

40.11.16

Grønlands Handelsskole, Nuuk

10.771.000

10.557.000

10.628.000

10,6

10,6

10,6

40.11.17

Grønlands Brandskole

564.000

960.000

960.000

1,0

1,0

1,0

40.11.18

Fiskeindustriskolen

6.847.000

6.989.000

7.026.000

7,0

7,0

7,0

40.11.19

De lokale erhvervsskoler, STI

18.819.000

18.016.000

17.137.000

17,1

17,1

17,1

40.11.21

Levnedsmiddelskolen, INUILI

7.810.000

7.435.000

7.779.000

7,8

7,8

7,8

40.11.23

Grønlands Handelsskole, Qaqortoq

12.196.000

11.686.000

11.756.000

11,8

11,8

11,8

I alt

118.763.000

116.599.000

108.825.000

108,8

108,8

108,8

Anlæg:

40.11.30

Erhvervsuddannelsesområdet

2.144.000

6.911.000

4.400.000

0,0

0,0

0,0

40.11.32

Tilskud til B-172, Nanortalik

3.750.000

I alt

2.144.000

10.661.000

4.400.000

0,0

0,0

0,0

40.12

Højere undervisning

Drift:

40.12.10

Grønlands Seminarium, Ilinniarfissuaq

19.087.000

21.869.000

18.565.000

18,6

18,6

18,6

40.12.11

Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik

10.358.000

9.600.000

9.164.000

9,2

9,2

9,2

40.12.12

Højskoler

10.317.000

10.317.000

10.317.000

10,3

10,3

10,3

40.12.13

Kunstskolen

1.016.000

1.168.000

1.174.000

1,2

1,2

1,2

40.12.14

GU, Aasiaat

17.422.000

15.790.000

16.866.000

16,9

16,9

16,9

40.12.15

GU, Qaqortoq

10.331.000

10.815.000

10.381.000

10,4

10,4

10,4

40.12.16

GU, Nuuk

13.075.000

13.266.000

13.353.000

13,4

13,4

13,4

40.12.18

Journalistskolen

2.363.000

2.011.000

2.193.000

2,2

2,2

2,2

40.12.19

Socialpædagogisk Seminarium

6.631.000

6.706.000

7.045.000

7,2

7,4

8,6

40.12.20

Pastoralteologisk Uddannelse

629.000

1.600.000

1.600.000

0,0

0,0

0,0

40.12.21

Oqaatsinik Pikkorissarfik/SprogCentret

5.749.000

5.300.000

4.016.000

4,0

4,0

4,0

40.12.22

Isumaginniuermi Siunnersortinngorniat Ilinniartiat/

Socialrådgiveruddannelsen, I.S.I.

1.972.000

3.500.000

3.522.000

3,5

3,5

3,5

40.12.23

PhD-studium Forskeruddannelse

410.000

414.000

828.000

0,8

0,8

0,8

40.12.24

Forsker/universitetspark

300.000

1.075.000

1,1

1,1

1,1

I alt

99.360.000

102.656.000

100.099.000

98,8

99,0

100,2

Anlæg:

40.12.30

Uddannelsesbyggeri

1.931.000

14.479.000

1.800.000

0,0

0,0

0,0

40.12.32

Køb af ejendom

1.870.000

40.12.98

Budgetregulering

0

0

I alt

3.801.000

14.479.000

1.800.000

0,0

0,0

0,0

40.13

Uddannelsesstøtte

Drift:

40.13.01

Uddannelsesstøtteforvaltningen, administration

4.199.000

3.450.000

3.473.000

3,5

3,5

3,5

40.13.09

Forvaltning af stipendier, Danmark

2.721.000

2.721.000

2,7

2,7

2,7

40.13.10

Stipendier, Grønland

88.463.000

94.431.000

98.545.000

104,1

109,6

115,1

40.13.11

Stipendier, Danmark

30.814.000

25.204.000

26.659.000

26,6

26,6

26,6

40.13.12

Stipendier, Udland

1.391.000

1.220.000

1.220.000

1,2

1,2

1,2

40.13.13

Stipendier, STI

0

0

0

0,0

0,0

0,0

40.13.14

Lån, tilbagebetaling af for meget indbetalt

22.000

40.13.15

Afskrivninger, uddannelseslån og indfriede lån

1.366.000

1.100.000

1.100.000

1,1

1,1

1,1

I alt

126.255.000

128.126.000

133.718.000

139,2

144,7

150,2

Indtægter:

40.13.16

Renteindtægter, uddannelseslån og indfriede lån

1.841.000

1.900.000

1.900.000

1,9

1,9

1,9

Ialt

1.841.000

1.900.000

1.900.000

1,9

1,9

1,9

Øvrige udlån:

40.13.20

Indfrielser

3.330.000

1.400.000

1.200.000

1,0

0,8

0,8

40.13.21

Rentetilskrivning, indfriede lån

470.000

500.000

500.000

0,5

0,5

0,5

40.13.22

Afdrag på indfriede lån

(764.000)

(700.000)

(700.000)

(0,7)

(0,7)

(0,7)

40.13.23

Afskrivninger og gældssanering, indfriede lån

(41.000)

(500.000)

(500.000)

(0,5)

(0,5)

(0,5)

40.13.24

Udlån

8.377.000

9.000.000

9.700.000

10,4

11,1

11,4

40.13.25

Rentetilskrivning, uddannelseslån

1.371.000

1.400.000

1.400.000

1,4

1,4

1,4

40.13.26

Afdrag på uddannelseslån

(1.671.000)

(2.000.000)

(2.000.000)

(2,2)

(2,4)

(2,4)

40.13.27

Afskrivning og gældssanering, uddannelseslån

(1.024.000)

(600.000)

(600.000)

(0,6)

(0,6)

(0,6)

40.13.28

Særlige afskrivninger

(2.245.000)

I alt

7.803.000

8.500.000

9.000.000

9,3

9,6

9,9

40.14

Kultur

Drift:

40.14.06

Tilskud til De grønlandske Huse

5.540.000

6.159.000

6.026.000

6,0

6,0

6,0

40.14.07

Tilskud til landingsbane på Kap Harald Moltke

290.000

0

40.14.08

Tilskud til særlige formål

1.100.000

40.14.09

Tilskud til dækning af fragtomkostninger for

landsdækkende aviser

678.000

0,7

0,7

0,7

40.14.10

Det Grønlandske Landsbibliotek

10.672.000

10.545.000

10.600.000

10,6

10,6

10,6

40.14.11

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

7.353.000

7.404.000

7.451.000

7,5

7,5

7,5

40.14.12

Andre museer

1.998.000

1.998.000

1.998.000

2,0

2,0

2,0

40.14.13

Anden fritidsvirksomhed

6.006.000

6.082.000

6.122.000

6,1

6,1

6,1

40.14.14

Kultur og folkeoplysning

7.636.000

6.816.000

6.551.000

6,3

6,3

6,3

40.14.15

Bygningsfredning

515.000

636.000

636.000

0,6

0,6

0,6

40.14.16

Biblioteksvederlag

1.168.000

1.170.000

1.170.000

1,2

1,2

1,2

40.14.18

Grønlands Radio - KNR

59.735.000

47.900.000

48.220.000

48,2

48,2

48,2

40.14.19

TV- og radiodistribution i Grønland

36.363.000

37.723.000

38.198.000

38,2

38,2

38,2

40.14.22

Grønlands Kulturhus i Nuuk

3.200.000

4.500.000

4.500.000

4,5

4,5

4,5

40.14.23

Åbningshøjtidlighed KATUAQ

756.000

40.14.24

Medborgerhus i Kangerlussuaq

0

202.000

202.000

0,2

0,2

0,2

40.14.25

Arctic Winter Games

617.000

675.000

1.625.000

3,5

2,0

1,0

40.14.26

Fritidsformandskonference samt kulturtræf

327.000

40.14.27

Tilskud til Atuakkiorfik til udgivelse af grønlandsksprogede bøger

1.500.000

1.500.000

1,5

1,5

1,5

40.14.28

Tilskud fra Grønlands andel af

overskuddet i Dansk Tipstjeneste

5.900.000

11.800.000

11,8

11,8

11,8

40.14.29

Mediekonference

500.000

I alt

142.176.000

140.810.000

147.277.000

148,9

147,4

146,4

Anlæg:

40.14.30

Møde- og forsamlingshuse

69.000

2.232.000

5.100.000

0,0

0,0

0,0

40.14.32

Kulturbyggeri

1.730.000

40.14.33

Grønlands Radio - KNR

200.000

200.000

40.14.34

Restaurering, Kolonien Upernavik

1.117.000

(466.000)

40.14.35

Atuakkiorfik

120.000

I alt

3.236.000

1.966.000

5.100.000

0,0

0,0

0,0

Øvrige udlån:

40.14.41

Grønlands Radio - KNR, afdrag

0

(1.000.000)

(1.000.000)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

I alt

0

(1.000.000)

(1.000.000)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

Indtægter:

40.14.50

Grønlands Radio - KNR, rente

436.000

435.000

348.000

0,3

0,2

0,1

40.14.51

Grønlands andel af overskuddet i Dansk Tipstjeneste

5.900.000

11.800.000

11,8

11,8

11,8

I alt

436.000

6.335.000

12.148.000

12,1

12,0

11,9

DAU-saldo

956.060.000

1.007.270.000

1.013.579.000

1004,4

1008,7

1010,0

45

KIRKEN

45.01

Fællesudgifter

Anlæg:

45.01.20

Kirken

3.922.000

2.439.000

3.425.000

2,7

2,7

2,4

45.01.98

Budgetregulering

0

I alt

3.922.000

2.439.000

3.425.000

2,7

2,7

2,4

45.10

Kirken i Grønland

Drift:

45.10.10

Bispekontoret

1.307.000

1.536.000

1.543.000

1,5

1,5

1,5

45.10.11

Sydgrønlands Provstikontor

7.154.000

6.870.000

6.918.000

6,9

6,9

6,9

45.10.12

Midtgrønland, Thule og Østgrønlands

Provstikontor

9.320.000

9.100.000

9.162.000

9,2

9,2

9,2

45.10.13

Nordgrønlands Provstikontor

9.979.000

9.547.000

9.610.000

9,6

9,6

9,6

45.10.14

Kateket og organistuddannelsen

1.000.000

1.000.000

1,0

1,0

1,0

45.10.15

Kirkeligt Landsmøde

330.000

I alt

27.760.000

28.383.000

28.233.000

28,2

28,2

28,2

DAU-saldo

31.682.000

30.822.000

31.658.000

30,9

30,9

30,6

LANDSSTYREMEDLEMMET FOR FISKERI, FANGST, ERHVERV OG LANDBRUG:

AKTIVITETSOMRÅDE 50 - 59

50

LANDSSTYREMEDLEMMET FOR FISKERI, FANGST, ERHVERV OG LANDBRUG:

50.01

Fællesudgifter

Drift:

50.01.01

Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug,

administration

38.062.000

39.515.000

41.890.000

41,9

40,7

39,8

50.01.02

Kontingenter

1.006.000

1.030.000

1.191.000

1,2

1,2

1,2

50.01.03

Fiskeri, fangst og landbrug

7.936.000

5.839.000

5.400.000

5,4

6,1

6,1

50.01.04

Den særlige Hjælpefond

2.855.000

2.890.000

2.890.000

2,9

2,9

2,9

I alt

49.859.000

49.274.000

51.371.000

51,4

50,9

50,0

Anlæg:

50.01.98

Budgetregulering

(9.657.000)

(1.744.000)

0,0

(0,3)

0,0

I alt

(9.657.000)

(1.744.000)

0,0

(0,3)

0,0

50.06

Fiskeri

Drift:

50.06.10

Indhandlingstilskud, fiskeri

18.227.000

9.300.000

12.300.000

12,3

12,3

12,3

50.06.11

Kondemneringsstøtte

0

10.000.000

5.000.000

5,0

0,0

0,0

50.06.12

Kvalitetskontrol

325.000

325.000

325.000

0,3

0,3

0,3

50.06.14

Produktudvikling, fiskeri

4.261.000

470.000

50.06.16

Ekstraordinær beskæftigelsesindsats

23.272.000

61.328.000

57.000.000

53,0

50,0

48,0

50.06.17

Produktionsanlæg i bygder

251.000

300.000

300.000

0,3

0,3

0,3

50.06.18

Driftsaftaler, produktionsanlæg

41.573.000

42.000.000

42.000.000

42,0

42,0

42,0

50.06.19

Engangstilskud, produktionsanlæg i byer

443.000

I alt

88.352.000

123.723.000

116.925.000

112,9

104,9

102,9

Indtægter:

50.06.20

Fiskeriaftaler med EU

286.685.000

286.303.000

284.258.000

273,3

273,3

273,3

I alt

286.685.000

286.303.000

284.258.000

273,3

273,3

273,3

Anlæg:

50.06.30

Anlægsaftaler, produktionsanlæg

1.267.000

25.526.000

10.700.000

9,2

9,2

11,7

I alt

1.267.000

25.526.000

10.700.000

9,2

9,2

11,7

50.07

Fangst

Drift:

50.07.13

Jagtbetjente

711.000

5.872.000

6.900.000

6,9

6,9

6,9

50.07.15

Fangstrejser

29.000

308.000

308.000

0,3

0,3

0,3

50.07.16

Indhandlingstilskud, sælskind

35.680.000

33.438.000

33.788.000

34,4

32,8

38,7

50.07.17

Fangstrådet

50.000

150.000

0,2

0,2

0,2

I alt

36.420.000

39.668.000

41.146.000

41,8

40,2

46,1

50.08

Landbrug

Drift:

50.08.10

Tilskud til indhandlingspriser, fåreavl

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3,5

3,5

3,5

50.08.11

Fåreavl

7.829.000

6.250.000

6.762.000

5,3

5,3

5,3

I alt

11.329.000

9.750.000

10.262.000

8,8

8,8

8,8

Anlæg:

50.08.20

Anlæg af veje i fåreholderdistriktet

731.000

600.000

500.000

0,5

0,5

0,5

I alt

731.000

600.000

500.000

0,5

0,5

0,5

50.09

Erhverv

Drift:

50.09.10

Erhvervssamarbejde i yderdistrikterne

2.411.000

4.700.000

5,2

3,2

3,2

50.09.11

Støtte til landbaseret erhverv

3.500.000

2,5

2,5

2,5

50.09.13

Indfrielse af garantier for lån

1.000.000

6,5

6,5

6,5

I alt

2.411.000

9.200.000

14,2

12,2

12,2

Anlæg:

50.09.20

Etablering af servicehuse, bygder

5.301.000

4.650.000

4,7

5,3

5,3

I alt

5.301.000

4.650.000

4,7

5,3

5,3

50.10

Konvertering og kondemnering

Øvrige udlån:

50.10.16

Kondemneringslån, afdrag

(879.000)

(878.000)

I alt

(879.000)

(878.000)

0

0,0

0,0

0,0

Indtægter:

50.10.18

Kondemneringslån, renter

749.000

96.000

I alt

749.000

96.000

0

0,0

0,0

0,0

50.90

Aktieselskaber

Drift:

50.90.11

Great Greenland A/S

2.077.000

1.800.000

1.300.000

0,8

0,0

0,0

50.90.12

Sulisa A/S

5.000.000

4.975.000

4.500.000

5,0

5,0

5,0

I alt

7.077.000

6.775.000

5.800.000

5,8

5,0

5,0

50.95

Nettostyrede virksomheder

Anlæg:

50.95.31

Great Greenland

2.589.000

I alt

2.589.000

DAU-saldo

(90.689.000)

(33.906.000)

(35.448.000)

(24,0)

(36,6)

(30,8)

51

ERHVERVSSTØTTEUDVALGET

51.07

Erhvervsstøtte

Drift:

51.07.10

Rente- og afdragsfrie lån

14.026.000

16.752.000

19.000.000

18,5

18,5

18,5

51.07.11

Rentetilskud

2.560.000

2.900.000

2.700.000

2,9

3,1

3,3

51.07.12

Afskrivninger

0

I alt

16.586.000

19.652.000

21.700.000

21,4

21,6

21,8

Indtægter:

51.07.20

ESU renteindtægter

11.047.000

9.300.000

10.700.000

10,9

11,1

11,3

I alt

11.047.000

9.300.000

10.700.000

10,9

11,1

11,3

Øvrige udlån:

51.07.30

ESU rentebærende udlån, netto

(33.382.000)

15.700.000

15.900.000

16,1

16,1

16,1

51.07.31

ESU afskrivninger på uerholdelige lån

0

I alt

(33.382.000)

15.700.000

15.900.000

16,1

16,1

16,1

DAU-saldo

(27.843.000)

26.052.000

26.900.000

26,6

26,6

26,6

LANDSSTYREMEDLEMMET FOR SUNDHED, MILJØ OG FORSKNING:

AKTIVITETSOMRÅDE 60 - 69

60

DIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORSKNING

60.01

Fællesudgifter

Drift:

60.01.01

Direktoratet for Sundhed og Forskning, administration

18.198.000

18.517.000

21.648.000

21,5

20,3

20,3

60.01.10

PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme

7.529.000

7,7

7,7

7,7

60.01.97

Budgetregulering

32.000.000

32,0

32,0

32,0

I alt

18.198.000

18.517.000

61.177.000

61,2

60,0

60,0

Anlæg:

60.01.30

Sundhedsvæsenet, anlæg

29.300.000

30,9

30,0

27,3

60.01.98

Budgetregulering

(4.587.000)

I alt

(4.587.000)

29.300.000

30,9

30,0

27,3

60.10

Specialiseret behandling og undervisning

Drift:

60.10.02

Fællesudgifter, landsdækkende formål

21.258.000

19.755.000

6.797.000

6,8

6,8

6,8

60.10.03

Patientbehandling i udlandet, somatiske

54.508.000

54,5

54,5

54,5

60.10.04

Patientbehandling i udlandet, psykiatriske

27.042.000

27,0

27,0

27,0

60.10.06

Tilskud til alkoholbekæmpelse

826.000

709.000

60.10.10

Dronning Ingrids Hospital

118.134.000

138.151.000

128.523.000

130,1

130,1

130,1

60.10.11

PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme

4.060.000

6.647.000

60.10.12

Center for Sundhedsuddannelser

12.733.000

11.863.000

10.565.000

10,6

10,6

10,6

60.10.13

Grønlænderhjemmet

12.560.000

12.910.000

13.764.000

13,8

13,8

13,8

60.10.14

Embedslægeinstitutionen

1.401.000

60.10.16

Alkoholbehandlingscentre

1.423.000

2.053.000

4.053.000

4,1

4,1

4,1

I alt

172.395.000

192.088.000

245.252.000

246,9

246,8

246,8

Anlæg:

60.10.30

Landsdækkende sundhedsformål

2.054.000

3.300.000

I alt

2.054.000

3.300.000

60.11

Sundhedsdistrikter, lægebetjening

Drift:

60.11.02

Fællesudgifter, lægebetjening

18.895.000

26.828.000

36.410.000

36,4

36,4

36,4

60.11.03

Patientbehandling i udlandet, somatiske

63.360.000

61.853.000

60.11.04

Patientbehandling i udlandet, psykiatriske

26.627.000

30.923.000

60.11.05

Fællesudgifter, evakueringer m.v.

20.895.000

17.097.000

13.007.000

13,0

13,0

13,0

60.11.10

Nanortalik Sundhedsdistrikt, lægebetjening

17.704.000

16.354.000

15.387.000

15,7

15,7

15,7

60.11.11

Qaqortoq Sundhedsdistrikt, lægebetjening

21.776.000

23.324.000

21.799.000

22,1

22,1

22,1

60.11.12

Narsaq Sundhedsdistrikt, lægebetjening

14.325.000

13.109.000

12.225.000

12,5

12,3

12,3

60.11.14

Paamiut Sundhedsdistrikt, lægebetjening

13.285.000

13.870.000

13.873.000

14,2

14,2

14,2

60.11.15

Nuuk Sundhedsdistrikt, lægebetjening

23.173.000

25.887.000

26.625.000

26,6

26,6

26,6

60.11.16

Maniitsoq Sundhedsdistrikt, lægebetjening

20.490.000

21.555.000

20.832.000

21,1

21,1

21,1

60.11.17

Sisimiut Sundhedsdistrikt, lægebetjening

24.096.000

26.087.000

25.552.000

25,8

25,8

25,8

60.11.18

Kangaatsiaq Sundhedsdistrikt, lægebetjening

3.437.000

4.373.000

4.403.000

4,4

4,4

4,4

60.11.19

Aasiaat Sundhedsdistrikt, lægebetjening

25.036.000

27.635.000

26.112.000

26,4

26,4

26,4

60.11.20

Qasigiannguit Sundhedsdistrikt, lægebetjening

10.579.000

11.205.000

11.394.000

11,7

11,7

11,7

60.11.21

Ilulissat Sundhedsdistrikt, lægebetjening

19.786.000

22.845.000

22.432.000

22,4

22,4

22,4

60.11.22

Qeqertarsuaq Sundhedsdistrikt, lægebetjening

7.068.000

7.494.000

6.979.000

7,0

7,0

7,0

60.11.23

Uummannaq Sundhedsdistrikt, lægebetjening

14.033.000

14.907.000

14.259.000

14,5

14,5

14,5

60.11.24

Upernavik Sundhedsdistrikt, lægebetjening

17.010.000

18.691.000

17.840.000

18,1

18,1

18,1

60.11.25

Qaanaaq Sundhedsdistrikt, lægebetjening

5.745.000

6.517.000

6.629.000

6,6

6,6

6,6

60.11.26

Tasiilaq Sundhedsdistrikt, lægebetjening

16.319.000

17.284.000

17.565.000

17,8

17,8

17,8

60.11.27

Ittoqqortoormiit Sundhedsdistrikt, lægebetjening

4.331.000

4.958.000

4.794.000

4,8

4,8

4,8

60.11.98

Budgetregulering

0

I alt

387.970.000

412.796.000

318.117.000

321,1

320,9

320,9

Anlæg:

60.11.30

Sundhedsdistrikter, sygehuse

12.753.000

26.224.000

60.11.31

Sundhedsdistrikter, bygder

6.569.000

3.500.000

I alt

19.322.000

29.724.000

60.12

Sundhedsdistrikter, tandpleje

Drift:

60.12.02

Fællesudgifter, tandpleje

3.701.000

3.000.000

4.375.000

4,4

4,4

4,4

60.12.10

Nanortalik Sundhedsdistrikt, tandpleje

2.006.000

2.004.000

2.148.000

2,1

2,1

2,1

60.12.11

Qaqortoq Sundhedsdistrikt. tandpleje

2.446.000

2.172.000

2.499.000

2,5

2,5

2,5

60.12.12

Narsaq Sundhedsdistrikt, tandpleje

1.595.000

1.452.000

1.518.000

1,5

1,5

1,5

60.12.14

Paamiut Sundhedsdistrikt, tandpleje

1.624.000

1.455.000

1.630.000

1,6

1,6

1,6

60.12.15

Nuuk Sundhedsdistrikt, tandpleje

8.177.000

9.026.000

10.293.000

10,3

10,3

10,3

60.12.16

Maniitsoq Sundhedsdistrikt, tandpleje

1.857.000

2.253.000

2.340.000

2,3

2,3

2,3

60.12.17

Sisimiut Sundhedsdistrikt, tandpleje

3.470.000

3.469.000

3.576.000

3,6

3,6

3,6

60.12.18

Kangaatsiaq Sundhedsdistrikt, tandpleje

1.162.000

943.000

1.058.000

1,1

1,1

1,1

60.12.19

Aasiaat Sundhedsdistrikt, tandpleje

2.331.000

2.399.000

2.652.000

2,7

2,7

2,7

60.12.20

Qasigiannguit Sundhedsdistrikt, tandpleje

1.232.000

1.075.000

1.274.000

1,3

1,3

1,3

60.12.21

Ilulissat Sundhedsdistrikt, tandpleje

2.453.000

2.686.000

3.037.000

3,0

3,0

3,0

60.12.22

Qeqertarsuaq Sundhedsdistrikt, tandpleje

1.245.000

1.236.000

1.256.000

1,3

1,3

1,3

60.12.23

Uummannaq Sundhedsdistrikt, tandpleje

1.593.000

1.825.000

1.889.000

1,9

1,9

1,9

60.12.24

Upernavik Sundhedsdistrikt, tandpleje

2.089.000

1.852.000

1.882.000

1,9

1,9

1,9

60.12.25

Qaanaaq Sundhedsdistrikt, tandpleje

404.000

468.000

720.000

0,7

0,7

0,7

60.12.26

Tasiilaq Sundhedsdistrikt, tandpleje

2.815.000

3.090.000

3.114.000

3,1

3,1

3,1

I alt

40.200.000

40.405.000

45.261.000

45,3

45,3

45,3

Anlæg:

60.12.30

Sundhedsdistrikter, tandpleje

309.000

1.600.000

I alt

309.000

1.600.000

DAU-saldo

640.448.000

693.843.000

699.107.000

705,3

703,0

700,3

61

DIREKTORATET FOR MILJØ OG NATUR

61.01

Miljø, Fællesudgifter

Drift:

61.01.01

Direktoratet for Miljø og Natur

7.867.000

12.480.000

12.290.000

12,3

12,3

12,3

61.01.12

Miljøteknologi, drift

402.000

1.025.000

900.000

0,9

0,9

0,9

61.01.13

Grønlands Naturinstitut

30.893.000

30.869.000

31.010.000

34,0

31,0

31,0

61.01.14

Seminar om levende ressourcer

1.175.000

I alt

39.162.000

45.549.000

44.200.000

47,2

44,2

44,2

Anlæg:

61.01.20

Miljø, anlæg

848.000

859.000

100.000

0,3

0,3

0,3

61.01.21

Miljøteknologi, anlæg

2.177.000

3.700.000

2.500.000

4,3

3,9

2,1

61.01.23

Tilskud til anlæg for affaldsbortskaffelse i byer

946.000

12.805.000

12.000.000

12,0

12,0

11,5

61.01.98

Budgetregulering

(3.009.000)

I alt

3.971.000

14.355.000

14.600.000

16,6

16,2

13,9

DAU-saldo

43.133.000

59.904.000

58.800.000

63,8

60,4

58,1

63

FORSKNING

63.01

Fællesudgifter

Drift:

63.01.01

Forskning

1.556.000

1.690.000

1.611.000

1,6

1,6

1,6

I alt

1.556.000

1.690.000

1.611.000

1,6

1,6

1,6

DAU-saldo

1.556.000

1.690.000

1.611.000

1,6

1,6

1,6

LANDSSTYREMEDLEMMET FOR TURISME, TRAFIK, HANDEL OG KOMMUNIKATION

AKTIVITETSOMRÅDE 70 - 79

70

DIREKTORATET FOR TURISME,TRAFIK, HANDEL OG KOMMUNIKATION

70.01

Fællesudgifter

Drift:

70.01.01

Direktoratet for Turisme, Trafik, Handel og Kommunikation

administration

12.664.000

10.075.000

10.015.000

10,0

10,0

10,0

70.01.02

Turismestatistik

303.000

303.000

70.01.03

Handelsråd

500.000

70.06.01

Pensionsbidrag fratrådte tjenestemænd

669.000

I alt

13.636.000

10.878.000

10.015.000

10,0

10,0

10,0

Anlæg:

70.01.98

Budgetregulering

(9.771.000)

I alt

(9.771.000)

70.11

Trafik

Drift:

70.11.01

Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit, anlægsorganisation

2.902.000

2.600.000

2.800.000

2,8

2,8

2,8

70.11.02

Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit

61.169.000

58.900.000

58.700.000

65,0

75,4

73,9

70.11.03

Intern beflyvning

60.907.000

82.300.000

66.200.000

45,6

48,6

48,6

70.11.04

Skibspassagertrafik

60.752.000

112.530.000

73.500.000

65,0

65,0

65,0

70.11.05

Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit,

serviceydelser til staten

7.000.000

6.000.000

6.000.000

6,0

6,0

6,0

70.11.06

Trafikpolitisk seminar

300.000

70.11.07

Pensionsbidrag fratrådte tjenestemænd

400.000

0

12,0

0,0

0,0

70.11.08

Reduktion af start- og landingsafgift

900.000

2.800.000

2,8

2,8

2,8

70.11.09

Intern godstransport med skib

36.500.000

35,7

36,5

36,5

I alt

192.730.000

263.930.000

246.500.000

234,9

237,1

235,6

Indtægter:

70.11.10

Statens betaling til landingsbaner

20.000.000

27.000.000

70.11.11

Kommunal betaling til landingsbaner

0

7.457.000

70.11.12

Statens kompensation for passagerafgift

2.800.000

2.800.000

2,8

2,8

2,8

I alt

20.000.000

37.257.000

2.800.000

2,8

2,8

2,8

Anlæg:

70.11.20

Udbygning af landingsbanestruktur

170.375.000

243.075.000

99.771.000

86,7

63,8

40,7

70.11.21

Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit, helistop

1.243.000

5.625.000

5.900.000

4,2

7,2

7,2

70.11.22

Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit, landingspladser

35.824.000

32.732.000

11.200.000

10,2

20,1

54,8

70.11.23

Nuuk Atlantlufthavn

3.744.000

70.11.24

Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit, personaleboliger

2.500.000

3,2

1,5

0,1

70.11.98

Budgetregulering

1.980.000

I alt

211.186.000

283.412.000

119.371.000

104,3

92,6

102,8

70.12

Turisme

Drift:

70.12.10

Landbaseret erhverv

2.536.000

2.300.000

1.500.000

0,0

0,0

0,0

70.12.12

Turisme

34.262.000

25.358.000

23.358.000

23,8

23,6

23,6

70.12.13

Santa Claus of Greenland Foundation

0

70.12.15

Finansieringsstøtte til iværksættere på turistområdet

2.922.000

1.500.000

1.500.000

0,0

0,0

0,0

70.12.16

Selektiv fragtstøtte

10.831.000

9.242.000

70.12.17

Ittoqqortoormiit Erhvervsforum

5.000

70.12.18

Ørredbrug i Qolortorsuaq

1.653.000

70.12.19

Ammassalik Erhvervsforum

17.000

70.12.20

Apussuit Skicenter A/S

505.000

1.500.000

0,0

0,0

0,0

Grønlandske pladeselskaber

Erhvervsforum for Ammassalip Kommunea

Ekstraordinær beskæftigelsesfremme

70.12.23

1000-året for "Leif den lykkelige"

1.500.000

0,0

0,0

0,0

70.12.24

Investoranalyse - hotelerhvervet

2.000.000

0,0

0,0

0,0

70.12.25

IT-området

703.000

70.12.26

Santa Claus of Greenland

4.500.000

70.12.27

Julemandsrelaterede projekter

2.000.000

2,0

2,0

2,0

70.12.28

Turismestatistik

0

0,0

0,0

0,0

I alt

52.226.000

44.108.000

33.358.000

25,8

25,6

25,6

Anlæg:

70.12.30

Fond til finansieringsstøtte til hotelerhvervet

15.000.000

12.910.000

I alt

15.000.000

12.910.000

70.13

Handel

Drift:

Reservation for ekstraordinære pensionsbidrag

70.13.10

Vareforsyning

85.479.000

43.110.000

45.319.000

31,0

31,0

31,0

70.13.11

Post og bankforsyning

1.385.000

70.13.16

Udbringningsstøtte til grønlandske aviser

678.000

0

0,0

0,0

0,0

70.13.17

Niueqatiqiinnermut Siunnersuisoqatigiit - Handelsrådet

500.000

0,5

0,5

0,5

70.13.18

Selektiv fragtstøtte

9.242.000

9,2

9,2

9,2

70.13.19

Grønlandske pladeselskaber

1.300.000

1,0

1,0

1,0

I alt

86.864.000

43.788.000

56.361.000

41,7

41,7

41,7

Anlæg:

70.13.30

KNI-Pilersuisoq A/S, anlæg

14.996.000

0

0

0,0

0,0

0,0

70.13.33

Etablering af servicehuse, bygder

8.001.000

I alt

22.997.000

0

0

0,0

0,0

0,0

70.14

Kommunikation

Drift:

70.14.10

IT-området

1.000.000

1,0

1,0

1,0

I alt

0

1.000.000

1,0

1,0

1,0

Indtægter:

70.14.20

Tele Greenland A/S, rente

14.400.000

12,0

12,0

9,0

I alt

14.400.000

12,0

12,0

9,0

Øvrige udlån:

70.14.41

Tele Greenland, afdrag

(60.000.000)

(60,0)

(50,0)

(50,0)

I alt

(60.000.000)

(60,0)

(50,0)

(50,0)

70.15

Servicehuse

Anlæg

70.15.20

Etablering af servicehuse, bygder

0

0,0

0,0

0,0

I alt

0

0

0

0,0

0,0

0,0

DAU-saldo

574.639.000

611.998.000

389.405.000

342,9

343,2

354,9

Bilag 1

Regnskab

Finanslov

FL

BO

BO

BO

1997

1998

1999

2000

2001

2002

NETTO-RESULTAT (DAU-SALDO)

(89.078.000)

173.034.000

0

1,3

0,0

0,0

NETTOUDLÅN

(7.669.000)

45.217.000

(30.956.000)

(30,9)

(20,6)

(20,3)

OVERSKUD AF DRIFTS- OG ANLÆGSBUDGET

(81.409.000)

127.817.000

30.956.000

32,2

20,6

20,3

DRIFTS- OG ANLÆGSUDGIFTER

4.054.941.000

4.453.253.000

4.453.934.000

4428,2

4415,0

4409,9

INDTÆGTER I ALT

(4.136.350.000)

(4.325.436.000)

(4.422.978.000)

(4396,0)

(4394,4)

(4389,6)

 


Bilag 2:

 

 

FL 1999

 

 

 

TEKSTANMÆRKNINGER

Landstingets Formand - Aktivitetsområde 01 - 09

Det afsatte repræsentationsbeløb til oppositionens formand tilstilles formanden for det største parti i Landstinget udenfor landsstyresamarbejdet.

 

Landsstyret - Aktivitetsområde 10 - 79

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til at afholde udgifter, der foranlediges af tyveri, brand eller anden skade m.v. på bygninger, anlæg og løsøre, som ejes af hjemmestyret eller som hjemmestyret bærer ansvaret for.

Nr. 2.

Hjemmestyret overtager indtil videre forsikringsrisikoen for egentlige bygningsskader på folkeskolebygninger ejet af kommunerne, bortset fra hærværksskader og mod en kommunal selvrisiko på 100.000 kr. pr. skade.

Nr. 3.

Landsstyret bemyndiges til af Landskassen at udrede erstatning efter arbejdsskade-forsikringslovens regler til skoleelever og andre vejledningssøgende ved tilskadekomst i forbindelse med ophold i erhvervspraktik og andre arrangementer, hvor erhvervsorientering er et væsentligt formål, samt yde erstatning for skade, som de vejledningssøgende måtte forvolde under praktikophold eller i forbindelse med tilsvarende arrangementer, og som de efter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar for.

Nr. 4.

Landsstyret bemyndiges til at afholde udgifter til forsikringspræmier og selvrisikobidrag ved tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber, i stedet for selvforsikring.

Nr. 5.

Landsstyret bemyndiges til at træffe bevillingsmæssige foranstaltninger af begrænset projektregulerende karakter indenfor hovedkonti vedrørende anlægsbevillinger.

Nr. 6.

Landsstyret bemyndiges til i 1999 at afholde udgifter til videreførsel af projekter, der i 1998 er optaget på bevillingslovenes anlægsafsnit og afsnit for anlægsudlån.

Til hovedkonto xx.xx.01 (administration)

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger og normerede stillinger mellem de enkelte hovedkonti.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til, i forbindelse med organisatoriske omlægninger i centraladministrationen, at foretage nedlæggelse af normerede tjenestemandsstillinger som vicedirektør og i stedet normere tjenestemandsstillinger som kontorchef.

 

Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10 - 19

Landsstyret kan bemyndige bestyrelserne i hjemmestyreejede aktieselskaber til at gennemføre låntagning i forbindelse med forretningsmæssigt motiverede investeringer.

Til hovedkonto 10.13.13 Aktieindskud

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til at indgå i en ubetinget købsret og købspligt til de af Royal Artic Line A/S tilhørende isklassede skibe, Arina Arctica, Irena Artica, Nuka Arctica, Naja Arctica og Kiista Arctica, i tilfælde af, at selskabet misligholder sin koncession, træder i betalingsstandsning, åbner frivillig eller tvangsakkord, eller erklæres konkurs til skibenes bogførte nedskrevne værdier, dog mindst til restgælden på de eksisterende skibslån. Restgælden udgør pr. 1. januar 1999 364.382.000 kr.

Til købsretten er knyttet en automatisk indtrædelsesret og -pligt for Grønlands Hjemmestyre over for skibskreditorerne i de eksisterende skibslån, hvis misligholdelse, desuden ubetinget udløser købspligten.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til at foretage nedskrivning af aktiekapitalen og foretage kapitaludlodning i Nunaoil A/S i overensstemmelse med bemærkningerne til forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om selskab til varetagelse af aktiviteter vedrørende mineralske råstoffer (EM 98/13).

Landsstyret bemyndiges til efterfølgende, at anvende den modtagne kapitaludlodning som indskud i det 100% hjemmestyreejede selskab "Nuna Minerals A/S"

Landsstyret bemyndiges endvidere til at erhverve aktiver vedrørende mineralområdet fra Nunaoil A/S, og herefter at videresælge disse til NunaMinerals A/S.

Bemyndigelsen forudsætter at Landstinget på efterårssamlingen 1998 godkender Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om selskab til varetagelse af aktiviteter vedrørende mineralske råstoffer (EM 98/13).

Til hovedkonto 11.01.11 Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket virksomhed

Landsstyret bemyndiges til som led i Råstofdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed at disponere udgifter der afviger fra indtægterne i det enkelte år, dog således at det akkumulerede underskud højst må udgøre 3.000.000 kr. og således at der er balance mellem indtægter og udgifter over en 5-årig periode.

 

Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger - Aktivitetsområde 20 - 29

Til formålskonto 20.10 Særlige formål

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til at afgøre sager om afhændelse af aktiver tilhørende Grønlands Hjemmestyre.

Afhændelse af aktiver med en salgsværdi på over 5 mio. kr. forelægges for Landstingets Finansudvalg til endelig godkendelse.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til, med løbende orienteringer til Landstingets Finansudvalg, at optage lån til imødegåelse af likviditetssvingninger m.v. i Grønlands Hjemmestyre.

I forbindelse med lånoptagelse kan Landsstyret pantsætte aktiver under hensyntagen til de vilkår, der er aftalt i hjemmestyrets udlandslån.

Landsstyret fastsætter nærmere regler om adgang til lånoptagelse, herunder om central registrering af optagne lån.

Landsstyreområdet for Økonomiske Anliggender og Boliger bemyndiges til at omlægge Hjemmestyrets likviditets- og gældsporteføljer samt i tilknytning til hjemmestyrets gæld og likviditet at indgå aftaler om finansielle produkter herunder rente- og valutaprodukter med det formål at minimere hjemmestyrets finansielle nettoudgifter

Nr. 3.

Landsstyret bemyndiges til at indgå prisstabiliseringsaftaler for leverancer af olie til Grønland, herunder swaps og valutakurssikring. Aftalerne kan indgås på vegne af KNI Pilersuisoq A/S og med KNI Pilersuisoq A/S.

Til hovedkonto 20.10.33 Central renoveringspulje

Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at udmønte bevillingen på projektniveau.

Til hovedkonto 20.10.34 Erhvervsfremme

Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at udmønte bevillingen på projektniveau.

Til hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven

Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at rokere midler fra driftsreserven til hovedkonto 50.06.11 Kondemneringsstøtte, hvis der viser sig behov for en yderligere tilpasning af kapaciteten i den kystnære rejeflåde.

 

Til formålskonto 20.90 Virksomheder

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til at give KNI Pisiffik A/S en trækningsret i Landskassen på op til 99.890.000 kr. Anvendelse af trækningsretten er betinget af, at grundlaget for selskabets kommercielle refinansiering af selskabets gæld til Landskassen bortfalder. Trækningsretten nedbringes med 7.684.000 kr. årligt. Anvendelse af trækningsretten forrentes med 9% p.a. Indestående forrentes med 3% p.a. Renten beregnes på basis af det faktiske antal forløbne dage divideret med et år med 360 dage. Rente af henholdsvis træk eller indestående beregnes dag til dag og tilskrives kvartalsvis.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til at kautionere for et lån til Royal Greenland A/S på oprindeligt 269 mio. kr. Kautionsforpligtelsen bortfalder over en 5 årig periode fra 1998 til 2002 i de enkelte år og med det beløb, som Royal Greenland A/S modtager i tilskud fra Grønlands Hjemmestyre til finansiering af alternative produktioner i forbindelse med kapacitetstilpasninger.

Nr. 3.

Landsstyret bemyndiges til at opretholde en kautionserklæring over for Grønlandsbanken, der stiller en kredit på 65.000.000 kr. til rådighed for Tele Greenland A/S til varetagelse af pengeforsyningen i Grønland. De første 55.000.000 kr. af kreditten er rentefri og ydes på vegne af Nationalbanken.

Til hovedkonto 20.90.24 Grønlands Lufthavnsvæsen, driftskredit

Landsstyret bemyndiges til at give Grønlands Lufthavnsvæsen en trækningsret i landskassen på 60 mio. kr. til dækning af virksomhedens behov for driftskapital. Anvendelse af trækningsretten forrentes med 9% p.a. Indestående forrentes med 3% p.a. Renten beregnes på basis af det faktiske antal forløbne dage divideret med et år med 360 dage. Rente af henholdsvis træk eller indestående beregnes dag til dag og tilskrives kvartalsvis.

I tilfælde af at den nettostyrede virksomhed, Grønlands Lufthavnsvæsen, omdannes til et aktieselskab forudsættes trækningsretten refinansieret på kommerciel basis.

Til hovedkonto 20.90.25 Grønlands Værfter, driftskredit

Landsstyret bemyndiges til at give Grønlands Værfter en trækningsret i Landskassen på 35.734.000 kr. til dækning af virksomhedens behov for driftskapital. Anvendelse af trækningsretten forrentes med 9% p.a. Indestående forrentes med 3% p.a. Renten beregnes på basis af det faktiske antal forløbne dage divideret med et år med 360 dage. Rente af henholdsvis træk eller indestående beregnes dag til dag og tilskrives kvartalsvis.

I tilfælde af at den nettostyret virksomhed, Grønlands Værfter, omdannes til et aktieselskab, eller dele af virksomheden privatiseres, forudsættes trækningsretten forholdsmæssigt refinansieret på kommerciel basis

Til hovedkonto 20.90.26 Grønlands Energiforsyning, driftskredit

Landsstyret bemyndiges til at give Grønlands Energiforsyning en trækningsret i landskassen på 120 mio. kr. til dækning af virksomhedens behov for driftskapital. Anvendelse af trækningsretten forrentes med 7,5 % p.a. Indestående forrentes med 3% p.a. Renten beregnes på basis af det faktiske antal forløbne dage divideret med et år med 360 dage. Rente af henholdsvis træk eller indestående beregnes dag til dag og tilskrives kvartalsvis.

Til hovedkonto 20.90.27 Arctic Umiaq Line, driftskredit

Landsstyret bemyndiges til at give Arctic Umiaq Line en trækningsret i Landskassen på 40 mio. kr. til dækning af selskabets behov for driftskapital. Anvendelse af trækningsretten forrentes med 9% p.a. Indestående forrentes med 3% p.a. Renten beregnes på basis af det faktiske antal forløbne dage divideret med et år med 360 dage. Rente af henholdsvis træk eller indestående beregnes dag til dag og tilskrives kvartalsvis.

Til hovedkonto 20.90.29 Great Greenland A/S, driftskredit

Landsstyret bemyndiges til at give Great Greenland A/S en trækningsret i Landskassen på 2,0 mio. kr. til dækning af Great Greenland A/S's behov for driftskapital. Anvendelse af trækningsretten forrentes med 9% p.a. Indestående forrentes med 3% p.a. Renten beregnes på basis af det faktiske antal forløbne dage divideret med et år med 360 dage. Rente af henholdsvis træk eller indestående beregnes dag til dag og tilskrives kvartalsvis.

Til formålskonto 20.95 Nettostyrede virksomheder

Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i de nettostyrede virksomheder. Akkumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for Landsstyret og Landstingets Finansudvalg, anvendes til bl.a. investeringsformål.

Til formålskonto 22.11Boligbyggeri

Landsstyret bemyndiges til med Finansudvalgets tilslutning at foretage de nødvendige bevillingsmæssige dispositioner inden for nærværende formålskonto til finansiering af udlån i henhold til forordning om boligfinansiering, jfr. EM 1998/20.

Til hovedkonto 22.11.15 Andelsboligbyggeri

Landsstyret bemyndiges til at meddele tilsagn om medfinansiering af andelsboliger, der opføres af en privat bygherre, og som overdrages til en stiftet andelsboligforening efter boligernes færdiggørelse.

Til formålskonto 24.10 Direkte skatter

Nr. 1.

Udskrivningsprocenten for landsskat, jf. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 ' 27, stk. 2, fastsættes for 1999 til 11.

Nr. 2.

Udskrivningsprocenten for særlig landsskat, jf. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979, ' 29, stk. 2 fastsættes for 1999 til 24.

Nr. 3.

Landsstyret bemyndiges til med regeringen at aftale kompensationsbeløbet og afregningsbeløbet i henhold til den mellem regeringen og landsstyret den 21. august 1990, og som ændret ved tillægsaftale af 31. august 1997, indgåede aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning på pensionsbeskatningsområdet. Landsstyret bemyndiges til at fastsætte det kommunale kompensationsbeløb og afregningstidspunkt, efter forhandling med De grønlandske kommuners Landsforening.

Nr. 4.

For tjenestemænd, der i forbindelse med KNI-omdannelsen udlånes til et selskab, bemyndiges Landsstyret til at indrømme nedsættelse af den samlede grønlandske indkomstskat for de, der inden udlånet til selskabet har været underlagt dansk indkomstbeskatning, og som kan påvise forringelse i deres løn efter fradrag af skat som følge af overgang til grønlandsk indkomstbeskatning. En sådan nedsættelse af den samlede grønlandske indkomstskat finansieres af det pågældende selskab.

 

Til hovedkonto 24.11.14 Stempelafgift

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til at fritage for stempelafgift i forbindelse med omdannelse af Great Greenland til aktieselskab, herunder en eventuel efterfølgende kapitaludvidelse.

Nr.2.

Landsstyret bemyndiges til at fritage for stempelafgift i forbindelse med ændring af KNI selskabernes forretningsgrundlag, herunder samling af visse opgaver under et KNI moderselskab og udskillelse af andre opgaver til datterselskaber under KNI selskaberne, til Tele Greenland A/S, Royal Arctic Line A/S m.v.

Nr. 3.

Landsstyret bemyndiges til at fritage for stempelafgift i forbindelse med eventuelle selskabsdannelser indenfor Lufthavnsvæsenet, Amutsiviit, Nuuk og råstofudvikling.

Nr. 4.

Landsstyret bemyndiges til at fritage for stempelafgift i forbindelse med udskillelse af aktiver og passiver fra Royal Greenland A/S til Nuka A/S, herunder stempelafgift i forbindelse med lån og sikkerhedsstillelser, der optages eller afgives i forbindelse hermed.

Til hovedkonto 24.11.18 Ensfragtafgift.

I henhold til ' 6 i landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland fastsættes afgiftssatsen til 18,13 %.

 

Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Offentlige Arbejder - Aktivitetsområde 30 - 39

Til formålskonto 30.10 Børn og unge

Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger, takstbetalinger og normerede stillinger mellem hovedkontiene i intervallet 30.10.02 til 30.10.28, samt udmøntning af hovedkonto 30.10.99 til de nævnte hovedkonti.

Til formålskonto 30.13 Handicappede

Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger, takstbetalinger og normerede stillinger mellem hovedkonto 30.13.02 og hovedkontiene i intervallet 30.13.16 til 30.13.25.

Til hovedkonto 31.11.10 Grønlands Energiforsyning

Taksten for varme leveret af Grønlands Energiforsynings varmecentraler er p.t. 446 kr./Mwh. I forbindelse med en eventuel overdragelse af varmecentraler fra A/S Boligselskabet INI tillades det Grønlands Energiforsyning i en overgangsperiode at fravige virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser og afregne varme efter de principper, der gjaldt før Grønlands Energiforsynings overtagelse af anlæggene.

 

Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke - Aktivitetsområde 40 - 49

Til hovedkonto 40.01.09 Indkvartering

Landsstyret bemyndiges til at fastsætte regler om drift og indkvartering af Hjemmestyre ejede kollegier og indkvarteringssteder.

Efter forhandling med de uddannelsessøgendes organisationer fastsættes satserne for betaling af kost og logi på kollegier, der er ejet eller drevet af Hjemmestyret eller kommunerne, når Hjemmestyret har medvirket ved flyning af eleven, således:

Kost kr. 1.500.00 pr. måned

Logi, værelser pr. beboer kr. 850,00 pr. måned

Logi, 2 el. flere rums lejligheder, uanset husstand og

størrelse kr. 1.700,00 pr. måned

Der opkræves for tiden ikke betaling for uddannelsessøgendes transitophold.

Landsstyret bemyndiges til at fastsætte kursisters betaling for indkvartering på kollegier.

Til formålskonto 40.05 Tilskud og bloktilskud.

I henhold til "Landstingsforordning nr. 5 af 28. oktober 1982 om tilskud til elever, der er optaget i folkeskolens ældste klasser" fastsættes følgende tilskud til hjemmeboende folkeskoleelever i skoleåret 1998/1999 og grænser for forsørgers skattepligtige indkomst (1997). Tilskuddet udbetales i max 10 mdr. pr. år.

Skattepligtig Tilskud Tilskud

indkomst (1997) pr. år pr. måned

Under 156.012 9.064 906,40

156.012 - 173.926 7.721 772,10

173.926 - 193.273 6.459 645,90

193.273 - 211.188 5.253 525,30

211.188 - 230.434 4.071 407,10

230.434 - 249.985 2.942 294,20

249.985 og derover 0 0

Tilskuddet for skoleåret 1999/2000 og grænserne for forsørgeres skattepligtige indkomst for året 1997 fastsættes som følger:

Skattepligtig Tilskud Tilskud

indkomst (1998) pr. år pr. måned

Under 157.572 9.191 919,10

157.572 - 175.665 7.829 782,90

175.665 - 195.206 6.549 654,90

195.206 - 213.300 5.327 532,70

213.300 - 232.738 4.128 412,80

232.738 - 252.485 2.983 289,30

252.485 og derover 0 0

Til formålskonto 40.11 Erhvervsskoler

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger og normerede stillinger mellem de enkelte hovedkonti.

Nr. 2.

Uddannelsesinstitutioner under formålskonto 40.11 Erhvervsskoler, gives mulighed for, efter godkendelse af Landsstyret, at få genbevilget uforbrugte midler fra finansåret 1999 i finansåret 2000. Genbevillingen kan maksimalt udgøre 10% af bevillingen..

Til formålskonto 40.12 Højere undervisning

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger og normerede stillinger mellem de enkelte hovedkonti.

Nr. 2.

Uddannelsesinstitutioner under formålskonto 40.12 Højere undervisning, gives mulighed for, efter godkendelse af Landsstyret, at få genbevilget uforbrugte midler fra finansåret 1999 i finansåret 2000. Genbevillingen kan maksimalt udgøre 10% af bevillingen.

Til hovedkonto 40.12.23 PhD-studium

Landsstyret bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tildeling af ydelser til PhD-studerende samt dækning af rejseudgifter.

Til formålskonto 40.13 Uddannelsesstøtte

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger og normerede stillinger mellem de enkelte hovedkonti.

Nr. 2.

I henhold til Landstingslov nr. 16 af 23. november 1989 om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB) ' 4, stk. 1, fastsættes udskrivningsprocenten til 0,8% for bidragsåret 1999.

Nr. 3.

I henhold til ' 3, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte, fastsættes det månedlige stipendium således:

- 2.000 kr. til hjemmeboende GU-studerende og FSA/FSUA-studerende,

- 2.300 kr. til hjemmeboende STI-elever,

- 4.500 kr. til uddannelsessøgende uden for Grønland og Danmark, og

- 4.000 kr. til andre uddannelsessøgende, dog således at der for uddannel-sessøgende, der i tilknytning til uddannelsen modtager fri kost og logi, fratrækkes 2.350 kr.

Nr. 4.

Landsstyret kan forhøje det månedlige stipendium for uddannelsessøgende, der gennem Grønlands Hjemmestyre er optaget på uddannelse uden for Grønland og Danmark, når forhøjelsen er nødvendig p.g.a.:

1) udlændingeretlige krav fra de lokale myndigheder,

2) krav fra vedkommende uddannelsesinstitution,

3) meget høje leveomkostninger i uddannelsesbyen eller

4) særlige omkostninger i forbindelse med eliteidrætsudøvelse.

Landsstyret kan derudover fastsætte, at uddannelsesstøtte ydes på andre vilkår i forbindelse med særlige tilrettelagte uddannelser, og deraf opståede særlige behov for uddannelsesstøtte, herunder uddannelser uden for Grønland og Danmark.

Nr. 5.

I henhold til ' 3, stk. 2, i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte fastsættes de maksimale studielånssatser fra 1. august 1996 således:

- I hvert år under uddannelsen kan der optages studielån på 6.000 kr. pr. låntager.

- Én gang under uddannelsen kan der tillige for hver låntager optages studielån på maksimalt 10.000 kr.

Til hovedkonto 40.13.24 Udlån

I studietiden fastsættes renten til 0%, mens renten efter endt studietid fastsættes til diskontoen + 1%.

Til hovedkonto 40.14.18 Grønlands Radio

Landsstyret bemyndiges til at give Grønlands Radio en trækningsret i Landskassen på 2,3 mio kr., til dækning af Grønlands Radios behov for kapital til løbende investering i nyt teknisk udstyr.

Anvendelse af trækningsretten forudsætter, at bestyrelsen for Grønlands Radio retter henvendelse til Landsstyret herom, og at det vurderes, at det ikke er muligt at løse likviditetsbehovet på anden måde.

Anvendelse af trækningsretten forrentes med effektivt 9% p.a. Indestående forrentes med effektivt 3% p.a. Rente af henholdsvis træk eller indestående beregnes og tilskrives kvartalsvis.

Til hovedkonto 40.14.28 Tilskud fra Grønlands andel af overskuddet i Dansk Tipstjeneste

Landsstyret bemyndiges til at fastsætte retningslinier for fordelingen af midlerne i 1999 til organisationer, aktiviteter og projekter, der tjener almennyttige formål i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Til aktivitetsområde 45 Kirken

Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger og normerede stillinger mellem de enkelte hovedkonti.

 

Landsstyremedlemmet for Erhverv, Fiskeri, Fangst og Landbrug - Aktivitetsområde 50 - 59

Til hovedkonto 50.01.04 Den Særlige Hjælpefond

Idet KNAPK ikke længere ønsker at organisationens medlemmer bidrager med betalinger til Den Særlige Hjælpefond, administreres bevillingen under nærværende hovedkonto fra den 1. januar 1999 uden medvirken af Den Særlige Hjælpefond og dennes bestyrelse.

Bevillingen under hovedkontoen anvendes fortsat til formål, som hidtil har været støttet af Den Særlige Hjælpefond.

Med henblik på gennemførelse af ændringerne bemyndiges landsstyret til med Finansudvalgets godkendelse at fastsætte de nærmere retningslinier for bevilling af tilskud af de under kontoen afsatte bevillinger og iøvrigt at foretage de nødvendige bevillingsmæssige dispositioner, som ændringen medfører.

Til hovedkonto 50.06.11 Kondemneringsstøtte

I henhold til ' 32 i landstingsforordning nr. 8 af 31. oktober 1996 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug kan Erhvervsstøtteudvalget, af bevillingen under konto 50.06.11 Kondemneringsstøtte, yde støtte i form af kontante tilskud under nærmere angivne forudsætninger.

Uanset de i ' 32 i landstingsforordning nr. 8 af 31. oktober 1996 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug fastsatte bestemmelser, bemyndiges Erhvervsstøtteudvalget til at yde støtte efter følgende retningslinier:

1. Der kan ydes støtte i henhold til nærværende tekstanmærkning til fartøjsejere, der i medfør af gældende regler herom har ret til at drive rejefiskeri med et fartøj under 75 BRT/120 BT eller med et af fartøjerne GR 6-355 ATobias Noahsen@, kendingsbogsta-ver OZJO, GR 7-216 AAnáse@, kendingsbogstaver OUHK eller GR 8-288 AQarsaaq@, kendingsbogstaver OUUC.

2. Såfremt to eller flere fartøjer (de udgående fartøjer) erstattes af et fartøj, der anskaffes uden for Grønland eller nybygges i Grønland, og dette fartøj fremover anvendes til at fiske de kvoteandele, som hidtil har været tilknyttet de udgående fartøjer, kan der ydes et tilskud på 2 kr. pr. kg kvoteandel, som tilknyttes det nyanskaffede fartøj.

3. I forbindelse med, at der til to eller flere fartøjsejere ydes støtte i henhold til punkt 2, kan der tillige foretages eftergivelse af den del af hver enkelt fartøjsejers gæld til erhvervsstøtteudvalget, der overstiger 135.000 kr., i det omfang, de pågældende fartøjsejeres udgående fartøjer enten ophugges eller sælges til anden side. Ved salg til anden side kan afskrivning først finde sted efter at gælden er fratrukket salgs-provenuet fra fartøjet.

4. Såfremt der sker afskrivning i henhold til punkt 3, henstår den tilbageværende rest-gæld på indtil 135.000 kr. som pågældende fartøjsejers personlig gældsforpligtelse, og beløbet kan således ikke kræves betalt af de øvrige fartøjsejere, der indtræder som medejere af det nyanskaffede fartøj. Beløbet skal iøvrigt tilbagebetales af pågældende fartøjsejere efter nærmere aftale med erhvervsstøtteudvalget eller ved inddrivelse efter de herfor gældende regler.

5. Såfremt en fartøjsejer overdrager sin samlede kvoteandel til en anden fartøjsejer, og kvoteandelen fuldt ud kan fiskes af erhververen af kvoteandelen tillige med erhververens hidtidige kvoteandel, kan der ydes et tilskud på 10 kr. pr. kg kvoteandel, der overdrages. Tilskuddet ydes til overdrageren af kvoteandelen tillige med et eventuelt yderligere vederlag, som betales af erhververen af kvoteandelen.

6. Såfremt der ydes støtte i forbindelse med en fartøjsejers afgivelse af sin kvoteandel til landskassen i henhold til ' 31 i ovennævnte landstingsforordning kan der udover støtten efter bestemmelsen i ' 31 tillige ydes et tilskud på 9 kr. pr. kg kvoteandel, der afgives.

7. Fartøjsejeres tilgodehavende i henhold til punkt 5 og punkt 6 kan ikke gøres til genstand for udlæg eller anden tvangsfuldbyrdelse.

8. Erhvervsstøtteudvalget kan fastsætte nærmere vilkår for bevilling af tilskud i henhold til nærværende tekstanmærkning.

Til hovedkonto 50.06.15 Nuka A/S

Landsstyret bemyndiges til med Finansudvalget tilslutning at foretage de nødvendige bevillingsmæssige dispositioner i forbindelse med overtagelse af ejerskabet til serviceselskabet NUKA A/S fra Royal Greenland A/S, herunder at indtræde i rettigheder og forpligtelser, der påhviler Royal Greenland A/S som moderselskab.

Til hovedkonto 50.90.12 Støtte til landbaserede erhverv

Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakt med et administrationsselskab, eksempelvis SULISA A/S, om varetagelse af administrative opgaver i forbindelse med de i budgetbidraget skitserede aktiviteter.

Landsstyret bemyndiges til at rokere bevilgede midler inden for det under hovedkonto 50.09.11 ansøgte beløb mellem de forskellige aktiviteter efter behov.

Landsstyret bemyndiges til i 1999 maksimalt at udstede garanti for lån til iværksættere og i forbindelse med generationsskifter for et totalt garantibeløb på 12.000.000 kr.

Til hovedkonto 50.90.20 Sulisa A/S

Landsstyret bemyndiges til at yde tilskud til samt at indgå serviceaftaler med Sulisa A/S om konkrete aktiviteter inden for den afsatte bevilling.

Til formålskonto 51.07 Erhvervsstøtte

Nr. 1.

Erhvervsstøtteudvalget kan indfri misligholdte garanterede lån og kreditter i overens-stemmelse med vilkårene for de garantier, der er udstedt eller udstedes i medfør af landstingsforordning nr. 8 af 31. oktober 1996 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug eller tidligere gældende erhvervsstøtteregler.

Erhvervsstøtteudvalget kan konvertere indfriede garanterede lån til erhvervsstøttelån på de herfor gældende vilkår, dog således at den efter erhvervsstøtteforordningen gældende markedsrente kan fastsættes til maksimalt 5 procentpoint over Danmarks Nationalbanks diskonto.

Nr. 2.

Erhvervsstøtteudvalget kan inden for en ramme på 20.000.000 kr. yde garantier for lån eller kreditter i henhold til den til enhver tid gældende landstingsforordning for Erhvervsstøtteudvalgets virksomhed.

 

Landsstyremedlemmet for Sundhed, Miljø og Forskning - Aktivi-tetsområde 60 - 69

Til hovedkonto 60.01.01 Direktoratet for Sundhed og Forskning, administration og hovedkonto 60.10.10 Dronning Ingrids Hospital

Landsstyret bemyndiges til med Finansudvalgets tilslutning at foretage rokeringer af bevillinger og normerede stillinger i forbindelse med en overførsel af forvaltningen af driftsopgaver vedrørende den specialiserede sundhedsbetjening fra Direktoratet for Sundhed og Forskning til Dronning Ingrids Hospital.

Til formålskonto 60.10 Specialiseret behandling og undervisning, formålskonto 60.11 Sundhedsdistrikter, lægebetjening og formålskonto 60.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje samt hovedkonto 60.01.10 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme

Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger og normerede stillinger mellem de enkelte hovedkonti.

Til hovedkonto 60.10.16 Alkoholbehandlingscentre

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til, i tilfælde af opsigelse af "Aftale mellem Grønlands Hjemmestyre, v/Direktoratet for Sundhed og Forskning og Frederiksbergcenteret Aps omkring driften af det i Nuuk etablerede alkoholbehandlingscenter Qaqiffik@, som følge af de bevilgende myndigheders eventuelle afslag på en fortsat bevillingsmæssig hjemmel, at erlægge følgende bodsklausul til Frederiksbergcenteret Aps:

Ved opsigelse inden den 1. Juli 1998: 1.400.000 kr.

Ved opsigelse inden den 1. Juli 2000: 700.000 kr

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til, i tilfælde af opsigelse af "Aftale mellem Grønlands Hjemmestyre, v/Direktoratet for Sundhed og Forskning og Frederiksbergcenteret Aps omkring driften af det i Ilulissat etablerede alkoholbehandlingscenter@, som følge af de bevilgende myndigheders eventuelle afslag på en fortsat bevillingsmæssig hjemmel, at erlægge følgende bodsklausul til Frederiksbergcenteret Aps:

Ved opsigelse i perioden fra 1. Januar 1999 til 1. juli 2001 erlægges en bodsklausul på kr. 500.000.

Til formålskonto 60.11 Sundhedsdistrikter, lægebetjening og formålskonto 60.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje

I forlængelse af beslutningen om iværksættelse af en regionalisering indenfor sundhedsvæsenet, bemyndiges Landsstyret til i forbindelse med etablering af nye sundhedsdistrikter, at foretage eventuelle sammenlægninger blandt følgende hovedkonti: 60.11.10 til 60.11.27 og 60.12.10 til 60.12.26.

 

Landsstyremedlemmet for Turisme, Trafik, Handel og Kommuni- kation - Aktivitetsområde 70-79

Til aktivitetsområde 70 Direktoratet for Turisme, Trafik Handel og Kommunikation

Nr. 1.

For tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i KNI Pisiffik A/S og KNI Pilersuisoq A/S eller et dermed koncernforbundet selskab, tegner selskaberne en privat pensionsforsikring som kompensation for tjenestemandspensionens bortfald. I det omfang, der ikke kan opnås fuld dækning svarende til tjenestemandspensionen, indestår selskaberne for den del af pensionskravet, som ikke kan opnås ved den private pensionsordning. Hjemmestyret indestår, i forhold til den ansatte, for opfyldelsen af denne forpligtelse, og Hjemmestyret har fuld regres overfor selskaberne, hvis den yderligere pensionsdækningsforpligtelse udløses.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til at yde indeståelse for de tjenestemænd, der er overgået til Royal Arctic Line A/S eller et dermed koncernforbundet selskab, hvorfor Hjemmestyret hæfter for opfyldelsen af de sejlende tjenestemænds rettigheder i henhold til deres ansættelseskontrakt på tjenestemandslignende vilkår i selskabet.

 

Nr. 3.

For tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i Tele Greenland A/S eller et dermed koncernforbundet selskab, tegner selskabet en privat pensionsforsikring som kompensation for tjenestemansdspensionens bortfald. I det omfang, der ikke kan opnås dækning svarende til tjenestemandspensionen, indestår Tele Greenland A/S for den del af pensionskravet, som ikke kan opnås ved den private pensionsordning. Hjemmestyret indestår, i forhold til den ansatte, for opfyldelsen af denne forpligtelse, og Hjemmestyret har fuld regres overfor selskabet, hvis den yderligere pensionsdækningsforpligtelse udløses.

Nr. 4.

I forbindelse med indgåelse af "Rammeaftale om Serviceydelser" mellem Grønlands Hjemmestyre og KNI Pilersuisoq A/S bemyndiges Landsstyret til at indgå servicekontrakter med KNI Pilersuisoq A/S eller et dermed koncernforbundet selskab, Tele Greenland A/S og Royal Arctic Line A/S eller et dermed koncernforbundet selskab.

I forbindelse med indgåelse af "Rammeaftale om Serviceydelser" er Grønlands Hjemmestyre forpligtet til at afholde eventuelle afviklingsomkostninger i og udover bevillingsåret, såfremt Grønlands Hjemmestyre i forbindelse med ikke fornyelse af én af de rekvirerede ydelser skal afholde eventuelle nettoafviklingsomkostninger.

Nr. 5.

Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i de nettostyrede virksomheder

Akkumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for Landsstyret og Landstingets Finansudvalg, anvendes til bl.a. investeringsformål.

Til hovedkonto 70.11.20 Udbygning af landingsbanestruktur

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til, med løbende orienteringer til Landstingets Finansudvalg, at disponere de på bevillingslovene afsatte midler til anlæg af flyvepladser i overensstemmelse med Landstingslov om anlæg af flyvepladser.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til, med Landstingets Finansudvalgs tilslutning, at træffe aftaler med de enkelte kommuner omkring medfinansiering af ændringer i den planlagte vejtracé (inkl. broer) fra by til lufthavn.

Til hovedkonto 70.12.13 Santa Claus of Greenland Foundation

Landsstyret bemyndiges til at suspendere Grønlands Hjemmestyres tilskud til Santa Claus of Greenland Foundation samt at opfordre bestyrelsen for Santa Claus of Greenland Foundation til at nedlægge fonden. Landsstyret bemyndiges endvidere til at søge tilskuddet til en videreførelse af markedsføringsaktiviteter og brevbesvarelser overført til Greenland Tourism A/S samt i den forbindelse at få klarlagt hvilke rettigheder til logo, navn og santa-univers, der vil kunne videreføres uden for fonden.

Til hovedkonto 70.12.15 Finansieringsstøtte til iværksættere på turistområdet

Bevillingen på nærværende hovedkonto er en nettobevilling og anvendes som tilskud og udlån. Renter og afdrag på tidligere ydede lån kan disponeres påny indenfor nettobevillingen.

Til hovedkonto 70.13.10 Vareforsyning

Som en konsekvens af Landstingets vedtagelse den 21. oktober 1998 af "Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter", EM 1998/91, bemyndiges landsstyret til med Finansudvalgets tilslutning at foretage de nødvendige bevillingsmæssige dispositioner vedrørende nærværende hovedkonto, således at KNI `s nettogevinst ved afgiftsforhøjelsen tilfalder Landskassen. Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto anvendes til en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven.

Til hovedkonto 70.13.18 Selektiv fragtstøtte

Efter ansøgning kan der opnås selektiv fragtstøtte for finansåret. Der kan af finansårets bevilling kun udbetales selektiv fragtstøtte for fragt udført i finansåret. Dog kan der udbetales selektiv fragtstøtte til fragt udført i 1998, såfremt anmodning herom foreligger senest 1. februar 1999.

 

 


Bilag 3:

 

 

 

10.01.01 Landsstyrets Sekretariat

Administrerende direktør 40 120.930 1 1

Direktør 38 66.750 2 2

Informationsdirektør 38 66.750 1 1

Kommitteret 38 41.790 1 1

Kontorchef 36 55.720 1 1

Kontorchef 36 49.340 1 1

Ledende konsulent 33 43.400* 1 1

Afdelingsleder 33 - 1 1

Konsulent 31 - 1 1

Afdelingsleder 29 38.870* 1 1

Betjent 12 12.100 1 1

Assistent 12 - 4 4

Betjent 11 - 5 5

Seniorrådgiver (ukl) - 2 2

 

10.01.02 Hjemmestyrets edb-afdeling

Projektchef (ukl) - 0 1

Afdelingsleder (ukl) - 0 1

Databasemanager (ukl) - 0 1

Systemkonsulent 30 37.810* 1 0

Systemkonsulent (ukl) - 1 0

Konsulent 30 29.410* 4 4

Kontorfuldmægtig 23 - 1 0

 

10.14.01 Udenrigskontoret

Direktør 38 66.750 1 1

Kontorchef 36 49.340 1 1

Konsulent 36 37.700 1 1

 

10.15.10 Embedslægeinstitutionen

Adm. embedslæge (ukl) - 1 1

Embedslæge (ukl) - 1 1

 

11.01.01 Råstofdirektoratet

Direktør 38 66.750 1 1

Afdelingschef (ukl) - 2 2

 

 

12.01.01 Hjemmestyrets Danmarkskontor

Konsulent 29 - 1 1

Betjentformand 16 - 1 1

 

 

20.01.01 Økonomidirektoratet

Direktør 38 66.750 1 1

Budget- og planlægningschef 37 65.020 1 1

Regnskabschef 37 41.790 1 1

Kontorchef 36 49.340 2 2

Kontorchef (ukl) - 1 1

Afdelingsleder 34 38.700 1 1

Afdelingsleder 34 - 1 1

Konsulent 31 - 1 1

Konsulent 30 19.270* 3 3

Konsulent (ukl) - 1 1

Kontorfuldmægtig 23 - 3 3

Overassistent 17 - 1 1

Assistent 12 - 2 2

 

 

21.01.01 Grønlands Statistiske Kontor

Statistikchef (ukl) - 1 1

Kontorchef 36 49.340 1 1

Afdelingsleder (ukl) - 0 1

Afdelingsleder 33 - 1 0

Ledende konsulent (ukl) - 0 1

Konsulent 30 19.270* 4 3

EDB-konsulent 30 19.270* 1 1

Overassistent 17 - 1 1

 

 

22.01.11 A/S Boligselskabet INI

Afdelingsleder 33 - 1 0

 

 

24.01.01 Skattedirektoratet

Direktør 38 66.750 1 1

Afdelingschef 37 52.250 3 3

Kontorchef 36 49.340 2 2

Revisionschef 34 20.320 1 1

Afdelingsleder 34 20.320 3 3

Skatteinspektør 34 - 1 1

Incassochef 34 - 1 1

Afdelingsleder 34 - 1 1

Skattekonsulent 30 - 8 8

Konsulent 30 - 1 1

Kontorfuldmægtig 23 - 3 3

Overassistent 17 - 4 4

Assistent 12 - 2 2

Toldinspektør 34 - 1 1

 

26.01.01 Personaledirektoratet

Direktør 38 66.750 1 1

Afdelingschef 37 52.250 2 2

Kontorchef 36 49.340 3 3

Kontorchef/cheftolk 36 49.340 1 1

Ledende konsulent 33 43.400* 3 3

Ledende tolk 33 43.400* 1 1

Afdelingsleder 33 43.400* 1 1

Afdelingsleder (ukl) - 1 1

Konsulent 30 19.270* 16 16

Konsulent (ukl) - 0 4

Kontorfuldmægtig 23 - 6 3

Overassistent 17 - 7 7

Tolk 16/23/29 19.270* 12 12

+ 4.800

Assistent 12 - 1 1

 

 

30.01.01 Direktoratet for Sociale Anliggender,

Arbejdsmarked og Offentlige Arbejder

Direktør 38 66.750 1 1

Afdelingschef (ukl) - 1 1

Kontorchef 36 49.340 3 3

Kontorchef (ukl) - 1 1

Afdelingsleder 33 - 4 4

Socialkonsulent 30 - 20 20

Økonomisk konsulent 30 - 1 1

Konsulent 30 - 2 2

Kontorfuldmægtig 26 - 1 1

Kontorfuldmægtig 23 - 1 1

 

30.13.19 Elisibannguaq, Maniitsoq

Skoleinspektør 33 12.580 1 1

 

 

31.10.10 Grønlands Værfter

Værftsleder 35 20.320 1 1

 

 

31.11.10 Grønlands Energiforsyning

Driftschef 34 49.340 1 1

+ 53.740*

 

40.01.01 Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke

Direktør 38 66.750 1 1

Vicedirektør 37 43.540 1 1

Kontorchef 36 49.340 5 5

Ledende skolepsykolog 35 13.320 3 0

Souschef (ukl) - 6 6

Konsulent for hovedskolen

og begynderundervisning 34 21.200 1 1

Konsulent for pædagogisk

udviklingsarbejde 34 13.320 1 1

Konsulent for special undervisning 33 9.150 3 0

Skolepsykolog 33 9.150 3 0

Afdelingsleder 33 - 1 1

Planlægningskonsulent 32 3.190 4 4

Uddannelsesleder 32 3.190 1 1

Uddannelseskonsulent 32 3.190 2 2

Maritim konsulent 32 3.190 1 1

Konsulent for kulturelle forhold 32 3.190 1 1

Konsulent for kirkelige og kulturelle forhold 32 3.190 1 1

Konsulent, kirke, kultur

og fritid (ukl) - 0 1

Konsulent 31 - 1 1

Kontorfuldmægtig 23 - 4 4

Overassistent 17 - 1 2

Assistent 12 - 1 0

Afdelingsleder 35 22.000 1 1

Konsulent 32 - 2 2

 

40.01.02 Tjenestemandsansat personale placeret

ved skolevæsenet i de grønlandske kommuner

Skoledirektør 36 27.290 1 1

Skoledirektør 36 16.250 1 1

Skoleinspektør ledende 35 30.770 4 4

Skoleinspektør ledende 35 16.250 6 7

Skoleinspektør ledende 34 16.250 4 4

Skoleinspektør 35 16.250 5 6

Skoleinspektør 34 16.250 1 1

Skoleinspektør 33 16.250 4 5

Skoleinspektør 32 12.580 1 2

Viceskoleinsp. souschef 33 23.220 6 6

Viceskoleinsp. souschef 32 23.220 4 4

Viceskoleinsp. souschef (41,42,44) 23.220 2 2

Viceskoleinsp. souschef (41,42,44) 19.550 3 3

Viceskoleinspektør 33 16.250 5 5

Viceskoleinspektør 32 16.250 1 1

Viceskoleinspektør (41,42,44) 16.250 6 6

Fritidsinspektør 33 16.250 2 2

Fritidsinspektør 32 12.580 4 3

Fritidsinspektør 31 12.580 8 7

Lærer/overlærer 17/24/26 - 664 848

Lærer 14/18 - 3 3

Forskolelærer 14/18 - 100 87

 

40.01.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Ledende skolepsykolog 35 13.320 0 3

Konsulent for specialundervisning 33 9.150 0 3

Skolepsykolog 33 9.150 0 3

 

40.01.09 Elevindkvartering

Ledende kollegieinspektør (ukl) - 0 1

Kontorleder (ukl) - 0 1

Kollegieinspektør 28 20.630* 0 4

Kontorfuldmægtig 23 - 0 1

 

 

40.01.10 Pilersuiffik/Inerisaavik, Pædagogisk Center

Leder af pædagogisk

center 36 15.670 1 1

Landscentralleder 35 13.320 1 1

Konsulent for undervisningsmidler 34 13.320 1 1

Konsulent for skolebibliotekerne 33 9.150 1 1

Fagkonsulent pæd.center 32 12.580 3 3

Fagkonsulent pæd.center (ukl) - 4 5

Afdelingsleder 32 6.970 1 1

Kontorleder (ukl) - 0 1

Lærer/overlærer 17/24/26 - 1 1

Konsulent 32 22.000 1 0

 

 

40.10.10 Hjemmestyrets skoler

Lærer/overlærer 17/24/26 - 6 6

 

 

40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia, Aasiaat

Skoleinspektør 34 16.250 1 1

Viceskoleinspektør 32 16.250 1 1

Lærer/overlærer 17/24/26 - 5 5

 

 

40.11.10 Fåreholderskolen

Faglærer 17/24/26 6.970 3 3

 

 

40.11.11 Elevindkvartering

Ledende kollegieinspektør 33 27.870* 1 0

Kollegieinspektør 28 20.630* 4 0

Kontorfuldmægtig 23 - 1 0

 

 

40.11.12 Jern- og Metalskolen

Forstander 36 37.810* 1 1

Inspektør 34 25.540* 2 2

Kontorleder (ukl) - 0 1

Faglærer 17/24/26-18/26/31 6.970 20 20

Kontorfuldmægtig 23 - 1 1

 

40.11.13 Bygge- og Anlægsskolen

Forstander 36 37.810* 1 1

Inspektør 34 25.540* 2 2

Kontorleder (ukl) - 0 1

Kollegieinspektør 28 20.630* 1 1

Faglærer 17/24/26-18/26/31 6.970 15 15

Kontorfuldmægtig 23 - 1 0

 

 

40.11.14 Imarsiornermik Ilinniarfik

Forstander 36 37.810* 1 1

Inspektør 34 25.540* 2 2

Kontorleder (ukl) - 0 1

Kollegieinspektør 28 20.630* 1 1

Faglærer 17/24/26-18/26/31 6.970 17 17

 

 

40.11.16 Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Forstander 36 37.810* 1 1

Inspektør 34 25.540* 1 1

Kontorleder (ukl) - 0 1

Faglærer 17/24/26-18/26/31 6.970 23 22

Kontorfuldmægtig 23 - 1 1

 

 

40.11.18 Fiskeindustriskolen

Forstander 36 37.810* 1 1

Inspektør 34 25.540* 1 1

Kontorleder (ukl) - 0 1

Kollegieinspektør 28 20.630* 1 1

Faglærer 17/24/26-18/26/31 6.970 7 7

Kontorfuldmægtig 23 - 1 0

 

 

40.11.19 STI - lokale erhvervsskoler

EU-ledere 34 7.260 5 5

EU-ledere 33 3.630 11 11

Faglærer 17/24/26 6.970 39 39

 

 

40.11.21 Levnedsmiddelskolen

Forstander 36 37.810* 1 1

Inspektør 34 25.540* 1 1

Kontorleder (ukl) - 0 1

Faglærer 17/24/26 6.970 9 9

Kontorfuldmægtig 23 - 1 0

 

 

40.11.23 Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq

Forstander 36 37.810* 1 1

Inspektør 34 25.540* 1 1

Kontorleder (ukl) - 0 1

Faglærer 17/24/26-18/26/31 6.970 18 18

Kontorfuldmægtig 23 - 1 0

 

40.12.10 Ilinniarfissuaq, Grønlands Seminarium

Rektor 37 55.720 1 1

Studieleder 35 27.290 1 1

Kontorleder (ukl) - 0 1

 

Afdelingsleder 29 - 1 0

Kollegieinspektør 28 20.630* 1 1

Adjunkt/lektor 18/21/29/31 - 11 11

 

40.12.11 Ilisimatusarfik

Leder 37 66.750 1 1

Professor 37 27.870 3 3

Professor (ukl) 1 1

Sekretariatschef 35 40.010* 1 1

Kontorfuldmægtig 23 - 1 1

 

 

40.12.14 Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik - GU, Aasiaat

Rektor 36 55.720 1 1

Adjunkt/lektor 18/21/29/31 - 1 2

Kontorleder (ukl) - 0 1

 

40.12.15 Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik - GU, Qaqortoq

Rektor 36 55.720 1 1

Adjunkt/lektor 18/21/29/31 - 2 2

Kontorleder (ukl) - 0 1

 

40.12.16 Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik - Midtgrønlands GU

Rektor 36 55.720 1 1

Adjunkt/lektor 18/21/29/31 - 5 5

Kontorleder (ukl) - 0 1

Overassistent 17 - 1 1

 

 

40.12.18 Journalistskolen

Kontorleder (ukl) - 0 1

 

40.12.19 Socialpædagogisk Seminarium

Rektor 36 27.870 1 1

Kontorleder (ukl) - 0 1

Kollegieinspektør 28 20.630* 1 1

Faglærer 18/26 6.970 11 11

Kontorfuldmægtig 23 - 1 1

 

 

40.12.21 SprogCentret

Sprogcenterleder 36 27.870* 1 1

Adjunkt/lektor 18/21/29/31 - 4 4

Kontorleder (ukl) - 0 1

Kontorfuldmægtig 23 - 1 0

 

 

40.12.22 Socialrådgiveruddannelsen/ISI

Rektor 36 27.870 1 1

Kontorleder (ukl) - 0 1

Faglærer 18/26 6.970 3 3

Adjunkt/lektor 18/21/29/31 - 3 3

Kontorfuldmægtig 23 - 1 0

 

40.13.01 Uddannelsesstøtteforvaltningen

Kontorchef 36 49.340 1 1

Souschef (ukl) - 0 1

Afdelingsleder 33 - 1 0

Kontorleder (ukl) - 0 1

 

Konsulent 30 - 1 0

Konsulent (ukl) - 1 1

Kontorfuldmægtig 23 - 3 3

Overassistent 17 - 3 3

Assistent 12 - 1 1

 

 

40.14.10 Nunatta Atuagaateqarfia/ Det grønlandske Landsbibliotek

Landsbibliotekar 35 - 1 1

Konsulent (ukl) - 1 1

Kontorleder (ukl) - 0 1

 

Lærer/overlærer 17/24/26 - 1 1

 

 

40.14.11 Kalaallit Nunaata Katersugaasivia Allagaateqarfialu/Grønlands National- museum og Arkiv

Direktør 37 41.790 1 1

Souschef 35 27.290 1 1

1. arkivar 35 13.320 1 1

Konsulent (ukl) - 1 1

Kontorleder (ukl) - 0 1

 

Afdelingsleder 29 - 1 0

Konsulent/museumspædagog 23 - 1 1

 

 

40.14.18 Kalaallit Nunaata Radioa

Driftsteknikerchef 36 70.000* 1 1

 

45.10.11 Sydgrønlands Provstikontor

Provst 36 27.290 1 1

Præst 16/31 23.320* 8 8

/(23,28,32,36,40,41,42,43,44) 27.760*

1 x 10.160

Kontorleder (ukl) - 0 1

Organist 9/14/17 14.930* 1 1

Kordegnekateket (ukl) - 0 1

 

45.10.12. Midtgrønland, Thule og Østgrønlands Provstikontor

Domprovst 36 41.790 1 1

Præst 16/31 23.320* 10 10

/(23,28,32,36,40,41,42,43,44) 27.760*

1 x 10.160

Kontorleder (ukl) - 0 1

Studieleder/organist 16/24 14.930*/15.600* 1 1

Organist 9/14/17 14.930* 3 3

Kordegnekateket 15 6.930* 2 2

Kordegnekateket (ukl) - 2 0

 

45.10.13 Nordgrønlands Provstikontor

Provst 36 27.290 1 1

Præst 16/31 23.320* 10 10

/(23,28,32,36,40,41,42,43,44) 27.760*

2 x 10.160

Kontorleder (ukl) - 0 1

Organist 9/14/17 14.930* 2 2

Kordegnekateket (ukl) - 0 1

 

50.01.01 Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug

Direktør 38 66.750 1 1

Kontorchef 36 49.340 5 5

Licensinspektør 36 49.340 1 1

Ledende konsulent 36 49.340 1 1

Konsulent 35 24.670 1 1

Konsulent 34 - 2 2

Konsulent 30 19.270* 1 1

Kontorfuldmægtig 23 - 1 1

Overassistent 17 - 4 4

Ministerråd (ukl) - 1 1

 

60.01.01 Direktoratet for Sundhed og Forskning

Direktør 38 66.750 1 1

Kontorchef 36 49.340 3 3

Forskningskoordinator 35 27.290 1 1

Afdelingsleder 34 43.400* 1 1

Afdelingsleder/økonomichef 34 43.400* 1 1

Sygeplejefagl. konsulent 34 21.200 1 1

Byggesagsleder 33 43.400* 1 1

Afdelingsleder 32 42.240* 1 1

Konsulent 30 19.270* 2 2

Overassistent 17 - 1 1

 

60.10.10 Dronning Ingrids Hospital

Hospitalschef 37 49.340 1 1

Chefsygeplejerske 36 27.870 1 1

Maskinmester 31 53.740* 1 1

Oversygeplejerske (41,43,45) 27.290 2 2

Afdelingsjordemoder (38,40,42,44) - 1 1

Afdelingssygeplejerske (36,38,40,42) - 2 2

Afdelingssygeplejerske (33,35,37,39) - 6 6

Maskinmester 26 53.740* 1 1

1. assistent (32,34,36,38) - 9 9

1. assistent (ukl) - 1 1

Maskinmester 24 53.740* 1 1

Kontorfuldmægtig 23 - 1 1

Assistent 12 - 2 2

 

 

60.10.12 Center for Sundhedsuddannelser

Centerleder 36 38.700 1 1

Inspektør 35 25.540 1 1

Sygeplejelærer (34,36,38,40,42) 6.970 8 8

Sygeplejelærer (ukl) - 1 1

Kontorfuldmægtig 23 - 1 1

 

 

60.10.13 Grønlænderhjemmet i Hellerup

Forstander 31 22.900* 1 1

 

60.11.10 Nanortalik Sundhedsdistrikt, lægebetjening

Afdelingssygeplejerske (34,36,38,40) 22.270* 1 1

Hjemmesyge/sundhedsplejerske (33-38) - 1 1

1. assistent (32,34,36,38) - 1 1

Kontorfuldmægtig 23 - 1 1

 

60.11.11 Qaqortoq Sundhedsdistrikt, lægebetjening

Driftsleder 29 23.320* 1 1

Forstander (37,39,41,43) - 1 1

Maskinmester 27 53.740* 1 1

Afdelingssygeplejerske (33,35,37,39) - 2 2

Sundhedsplejerske (32-37) - 1 1

 

 

60.11.12 Narsaq Sundhedsdistrikt, lægebetjening

Afdelingssygeplejerske (34,36,38,40) 22.270* 1 1

Hjemmesyge-/sundhedsplejerske (33-38) - 1 1

 

 

60.11.14 Paamiut Sundhedsdistrikt, lægebetjening

Afdelingssygeplejerske (34,36,38,40) 22.270* 1 1

1. assistent (32,34,36,38) - 1 1

Sundhedsplejerske (32-37) - 1 1

Kontorfuldmægtig 23 - 1 1

 

60.11.15 Nuuk Sundhedsdistrikt, lægebetjening

Forstander (41,43,45) - 1 1

Afdelingssygeplejerske (33,35,37,39) - 1 1

Sundhedsplejerske (32-37) - 3 3

Sundhedsplejerske (ukl) - 0 1

1. assistent (31,33,35,37) - 1 1

Kontorfuldmægtig 23 - 1 1

 

60.11.16 Maniitsoq Sundhedsdistrikt, lægebetjening

Driftsleder 29 23.320* 1 1

Forstander (37,39,41,43) - 1 1

Maskinmester 27 53.740* 1 1

Afdelingssygeplejerske (33,35,37,39) - 3 3

Sundhedsplejerske (32-37) - 1 1

 

 

60.11.17 Sisimiut Sundhedsdistrikt, lægebetjening

Driftsleder 29 23.320* 1 1

Forstander (37,39,41,43) - 1 1

Maskinmester 27 53.740* 1 1

Afdelingssygeplejerske (33,35,37,39) - 2 2

Sundhedsplejerske (32-27) - 1 1

1. assistent (31,33,35,37) - 1 1

 

 

60.11.19 Aasiaat Sundhedsdistrikt, lægebetjening

Driftsleder 29 23.320* 1 1

Forstander (37,39,41,43) - 1 1

Maskinmester 27 53.740* 1 1

Afdelingssygeplejerske (33,35,37,39) - 2 2

Sundhedsplejerske (32-37) - 1 1

1. assistent (31,33,35,37) - 1 1

 

60.11.20 Qasigiannguit Sundhedsdistrikt, lægebetjening

Afdelingssygeplejerske (34,36,38,40) 22.270* 1 1

Hjemmesyge-/sundhedsplejerske (33-38) - 1 1

Overassistent 17 - 1 1

 

 

60.11.21 Ilulissat Sundhedsdistrikt, lægebetjening

Driftsleder 29 23.320* 1 1

Forstander (37,39,41,43) - 1 1

Maskinmester 27 53.740* 1 1

Afdelingssygeplejerske (33,35,37,39) - 2 2

Sundhedsplejerske (32-37) - 1 1

1. assistent (31,33,35,37) - 1 1

 

60.11.22 Qeqertarsuaq Sundhedsdistrikt, lægebetjening

Afdelingssygeplejerske (34,36,38,40) 22.270* 1 1

Overassistent 17 - 1 1

 

 

60.11.23 Uummannaq Sundhedsdistrikt, lægebetjening

Afdelingssygeplejerske (34,36,38,40) 22.270* 1 1

Hjemmesyge-/

sundhedsplejerske (33-38) - 1 1

1. assistent (32,34,36,38) - 1 1

Kontorfuldmægtig 23 - 1 1

 

 

60.11.24 Upernavik Sundhedsdistrikt,lægebetjening

Afdelingssygeplejerske (34,36,38,40) 22.270* 1 1

Hjemmesyge-/

sundhedsplejerske (33-38) - 1 1

Overassistent 17 - 1 1

 

 

60.11.25 Avanersuaq Sundhedsdistrikt,lægebetjening

Afdelingssygeplejerske (34,36,38,40) - 1 1

 

 

60.11.26 Tasiilaq Sundhedsdistrikt,lægebetjening

Driftsleder 29 23.320* 1 1

Afdelingssygeplejerske (34,36,38,40) 22.270* 1 1

Hjemmesyge-/sundhedsplejerske (33-38) - 1 1

1. assistent (32,34,36,38) - 1 1

 

 

60.11.27 Ittoqqortoormiit Sundhedsdistrikt,lægebetjening

Afdelingssygeplejerske (34,36,38,40) 22.640 1 1

+ 132.880*

 

 

61.01.01 Direktoratet for Miljø og Natur

Direktør 38 66.750 1 1

Afdelingschef 37 52.250 2 2

Ledende dyrlæge 37 49.340 1 1

Dyrlæge 36 49.340 1 1

+ 56.460*

Dyrlæge 35 49.340 2 2

 

 

61.01.13 Grønlands Naturinstitut

Direktør 37 41.790 1 1

Afdelingschef 36 49.340 2 2

Kontorchef 36 49.340 1 1

 

70.01.01 Direktoratet for Turisme, Trafik, Handel og Kommunikation

 

 

Direktør 38 66.750 1 1

Kommitteret (ukl) - 1 1

Afdelingschef 37 52.250 2 2

Kontorchef 36 49.340 1 1

Kontorchef (ukl) - 1 1

Konsulent 30 - 1 1

 

 

70.11.02 Lufthavnsvæsenet

Souschef 36 36.280 1 1

+ 67.090*

Økonomichef 36 12.580 1 1

+ 67.090*

Driftsleder 29 26.510* 2 0

 

 

70.13 KNI a/s

(Hidtil 62.70.16

KNI -Fællesudgifter)

Konsulent 36 55.720 1 0

Handelschef 34 85.040 2 0

Handelschef 34 63.850 1 1

Afdelingsleder 34 - 1 0

Afdelingsleder 29 43.400* 1 0

Kontorleder 34 - 1 0

 

(Hidtil 62.70.17

KNI - Forsyningsvirksomheden)

Handelsassistent 11 - 1 1

Chefkonsulent 31 - 1 1

 

 

70.13 Arctic Umiaq Line A/S

(Hidtil 62.70.16

KNI -Fællesudgifter)

Handelschef 34 49.340 1 1

(Hidtil 62.70.18

KNI - Trafikvirksomheden)

Skibsfører 34 - 2 2

Rederiinspektør 33 - 1 1

Overstyrmand 25 - 6 6

Overstyrmand 23 - 1 1

Styrmand 19 - 4 4

Skibsmaskinchef 33 - 2 2

Maskinmester-1 25 - 5 5

Maskinmester-1 23 - 1 1

Maskinmester 19 - 2 2

Kontorfuldmægtig 19 - 1 1

Skibsfører 34 - 2 2

Leder af istjenesten 31 - 1 1

Overstyrmand 25 - 3 2

Overstyrmand 23 - 2 2

Styrmand 19 - 3 3

Skibsmaskinchef 33 - 5 5

Maskinmester-1 25 - 1 1

Maskinmester-1 23 - 1 1

Maskinmester 19 - 1 1

 

(Hidtil 62.70.19

KNI - Grønlands Postvæsen)

Uddannelsesleder 27 - 1 1

 

 

70.13 Tele Greenland A/S

(Hidtil 70.75.37 -

Grønlands Televæsen)

 

Kystflyradiochef 36 49.340 1 1

Teleteknikchef 32 67.090* 2 1

Kundetjenesteleder 32 67.090* 1 1

Trafikleder 32 57.230* 3 3

Telefonliniemester 32 45.280 1 1

Sekretariatschef 32 29.020 1 1

EDB-driftsplanlægger 31 46.770* 1 1

Kundekonsulent 30 53.740* 1 0

Lønningsleder 30 46.770* 1 0

Ass. teleteknikchef 29 57.230* 2 2

Teleservicecenterleder 29 46.770* 2 2

Teleinspektør 29 46.770* 1 1

Kontorleder 28 19.270* 1 1

Teleoverkontrollør 27 - 1 1

Teleoverkontrollør 24 38.870* 2 2

Overtelemester 24 27.760* 1 1

Telekontrollør 23 - 5 5

Telemester 21 - 4 3

Teleoverassistent 19 - 1 0

Teleassistent 15 - 1 0

Teleassistent 12 - 8 6

Teleinspektør 34 - 1 1

Teleoverkontrollør 24 - 1 1

Kontorfuldmægtig 20 - 2 1

Disponent 20 - 1 1

 

(Hidtil 62.70.19

KNI - Grønlands Postvæsen)

Postmester 21 - 2 2

Postvagtmester 19 - 1 1

Postmester 17 - 1 1

Postbetjentformand 12 - 1 0

Postassistent 11 - 1 1

Postbetjent 11 - 9 8

Postvagtmester 22 - 1 1

Postbetjentformand 19 - 1 1

Kontorpakmester 17 - 1 1

Kontorpakmester 14 - 1 1

Kontorpakmester 12 - 1 0

 

 

 

Markering med * ved særlige tillæg betyder, at tillægget retteligt er et rådighedstillæg.

 

 

 

.