Landstingslov nr. 3 af 20. maj 1998 om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.

§ 1

I Landstingslov nr. 5 af 14. maj 1990 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland foretages følgende ændringer:

1. I § 1 efter "...§ 35, stk. 3" indsættes: "jv. dog stk. 2."

2. I § 1 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Loven gælder ikke for ansatte under Landstingets institutioner."

3. I § 56, stk 2 efter "nærværende lov" indsættes: "... og Landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner."

 

§ 2

Loven træder i kraft 1. juli 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. maj 1998.
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte


Bemærkninger til forslag