Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 21. oktober 1998 om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 16. februar 1995 om afgiftsfrihed i Kangerlussuaq.

I henhold til § 19, stk. 2 og 3 og § 46, stk. 4 i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, som senest ændret ved landstingslov nr. 8 af 6. november 1997, fastsættes:

 

§ 1. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 16. februar 1995 om afgiftsfrihed i Kangerlussuaq ophæves med virkning fra og med den 21. oktober 1998.

§ 2. De hidtil gældende regler i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 16. februar 1995 om afgiftsfrihed i Kangerlussuaq finder fortsat anvendelse på afgiftsmæssige forhold, der vedrører perioden før 21. oktober 1998.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. oktober 1998
Daniel Skifte

/

Kaare Hagemann