Landstingslov nr. 16 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

 

§ 1

I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, som senest ændret ved landstingslov nr. 8 af 21. oktober 1998, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 indsættes:
"§ 3a. Fritaget for afgift er hele og halve dyrekroppe af hornkvæg og tamsvin med varekoderne 0201.10.00, 0202.10.00, 0203.11.10 og 0203.21.10, der indføres af virksomheder med godkendte faciliteter til opskæring af kød, med henblik på videresalg af de opskårne dyrekroppe.
Stk. 2. Fritaget for afgift efter stk. 1 er endvidere institutioner med godkendte faciliteter til opskæring af kød, når det opskårne kød alene anvendes i institutionen.
Stk. 3. Faciliteter til opskæring af kød efter stk. 1 og 2 godkendes af Direktoratet for Miljø og Natur i henhold til gældende levnedsmiddellovgivning."

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1999.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)