Landstingslov nr. 14 af 30. oktober 1998 om landstingstillægsbevillingslov 2 / 1998

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1998 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 1998 fastsættes i bilag 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte


Bilag 1-2 (foreligger ikke elektronisk)