Landstingslov nr. 7 af 20. maj 1998 om landstingstillægsbevillingslov 1 / 1998

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1998 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 1998 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringer i normeringen af tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre for 1998 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. maj 1998
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte


Bilag 1-3 (foreligger ikke elektronisk)