Lovgivning

1989

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 6. maj 1989 om indførsel af varer og om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 2 af 6. maj 1989 om skattebegunstiget opsparing.

Landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet).

Landstingslov nr. 4 af 16.maj 1989 om landstingstillægs bevillingslov I for 1989.

Landstingslov nr. 5 af 19. juli 1989 om statistisk virksomhed i Grønland.

Landstingslov nr. 6 af 20. oktober 1989 om ændring af landstingslov om stempelafgift.

Landstingslov nr. 7 af 20. oktober 1989 om ændring af landstingslov om indførsel af varer og om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 8 af 21. oktober 1989 om finanslov for 1990 m.v.

Landstingslov nr. 9 af 21. oktober 1989 om landstingstillægsbevillingslov II for 1989.

Landstingslov nr. 10 af 21. oktober 1989 om ændring af landstingslov om landstinget og landsstyret.

Landstingslov nr. 11 af 26. oktober 1989 om Grønlands Stednavnenævn.

Landstingslov nr. 12 af 26. oktober 1989 om Grønlands Sprognævn.

Landstingslov nr. 13 af 26. oktober 1989 om udhandling og servering af stærke drikke.

Landstingslov nr. 14 af 19. oktober 1989 om anvendelse af sommertid.

Landstingslov nr. 15 af 23. november 1989 om sanering af uddannelsesgæld.

Landstingslov nr. 16 af 23. november 1989 om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB)

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 16. januar 1989 om kvoter for fiskeri i 1989.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 17 januar 1989 om ændring af det i landstingslov nr. 2 af 30. marts 1982 om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd fastsatte medlemstal. (pdf-format)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 19. januar 1989 om brancheudvalg.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 9. februar 1989 om kollegiepladser for folkeskolens elever.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 13. februar 1989 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jvf. landstingslov nr. 14 af 20. oktober 1988, finanslovens konto 66.11.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 23. februar 1989 om ændring af det i landstingslov nr. 2 af 30. marts 1982 om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd fastsatte medlemstal. (pdf-format)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 28 februar 1989 om rationering af stærke drikke for Ittoqqortoormiit kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 14. marts 1989 om udhandling af stærke drikke i bygder i Kangaatsiaq kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 16. marts 1989 om fiskerilicenskontrollørers opgaver og beføjelser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 29. marts 1989 om ændring af bekendtgørelse nr. 2 af 27. januar 1981 om radio- og fjernsynskoncessioner til private eller offentlige sendeanlæg i lokale områder i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.11 af  7.april 1989 om valg af borgerråd

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 11. april 1989 om valg af skolenævn.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 1. maj 1989 om fiskeri i "rejekassen".

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 3. maj 1989 om ændring af bekendtgørelse nr. 13 af 2. april 1985 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 6. maj 1989 om indførselsafgifter m.m.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 6. maj 1989 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 6. maj 1989 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer m. m.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 16. maj 1989 om lærerråd og fælleslærerråd.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 17. maj 1989 om fredning af harer i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 17. maj 1989 om fredning af ræve i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 17. maj 1989 om naturreservatet i Melville Bugt.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 18. maj 1989 om jagt- og fiskeritegn.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 15. juni 1989 om skattebegunstigede opsparingsordninger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 19. juni 1989 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 1990.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 23. juni 1989 om tilladelse til laksefiskeri i 1989.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 14. juli 1989 om ændring af bekendtgørelse nr. 25 af 23. juni 1989 om tilladelse til laksefiskeri i 1989

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 20. juli 1989 om STI-elevers lønvilkår m.v. under praktik.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 13. september 1989 vedrørende betaling for børns ophold i kommunal daginstitution og i kommunalt formidlet dagpleje.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 19. september 1989 om fredning af fugle i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 30. september 1989 om ændring af bekendtgørelse nr. 16 af 16. juni 1987 om Nationalparken i Nord- og Østgrønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 20. oktober 1989 om fredning af Arnangarnup Qoorua, Maniitsoq kommune, Vestgrønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 23. november 1989 om emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke.

Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 33 af 30. november 1989 om kommunernes bidrag til en fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1990.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 21. december 1989 om lejerens adgang til at foretage vedligeholdelse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 21. december 1989 om beregning af boligareal.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 21. december 1989 om varmeregnskaber.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 21. december 1989 om beboerrepræsentation.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 21. december 1989 om depositum.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser .

Landstingsforordning nr. 2 af 18. maj 1989 om ændring af landstingsforordning nr. 10 af 22. december 1986 med senere ændringer om støtte til boligbyggeri i Grønland.

Landstingsforordning nr. 3 af 20. juni 1989 om leje af boliger.

Landstingsforordning nr. 4 af 20. juni 1989 om andelsboliger.

Landstingsforordning nr. 5 af 28. november 1989 om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri i Grønland.