Landstingslov nr. 9 af 21. oktober 1989 om landstingstillægsbevillingslov II for 1989.

 

§ 1. Ændringen af Grønlands Hjemmestyres udgiftsog indtægtsbevillinger for 1989 fastsættes i bilag 1.

§ 2 Ændringen i tekstanmærkninger for 1989 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringen i normeringen af tjenestemænd under Grønlands Hjemmestyre for 1989 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. oktober 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen


Bilag 1 (findes ikke elektronisk)

Bilag 2

Bilag 3