Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 1. maj 1989 om fiskeri i "rejekassen".

I henhold til landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, § § 12 og 23, fastsættes:

 

§ 1. Rejefiskeri i området mellem 68°00'N og 70°45'N, øst for 56°00'W ("rejekassen") er forbudt for fartøjer, som er indrettet med henblik på søkogning af rejer og for andre fartøjer på 500 BRT/BT 500 eller derover (efter fartøjets målebrev).

§ 2. I NAFO-områderne 1 B NE og 1 A SE tilsammen (mellem 68°00'N og 69°30'N, øst for 56°00'W) gælder følgende begrænsninger for fiskeri efter rejer:
a) Fartøjer på 250 BRT/BT 250 eller derover, men mindre end 500 BRT/BT 500 (efter fartøjets målebrev) må tilsammen højst fiske 1.500 tons årligt.
b) Fartøjer på 75 BRT/BT 120 eller derover, men mindre end 250 BRT/250 BT (efter fartøjets målebrev) må tilsammen højst fiske 3.500 tons årligt.
Stk. 2. I NAFO-område 1 A NE (mellem 69°30'N og 70°45'N, øst for 56°00'W) gælder følgende begrænsninger for fiskeri efter rejer:
a) Fiskeri er forbudt for fartøjer på 250 BRT/BT 250 eller derover (efter fartøjets målebrev).
b) Fartøjer på 75 BRT/BT 120 eller derover, men mindre end 250 BRT/BT 250 (efter fartøjets målebrev) må tilsammen højst fiske 3.000 tons årligt.

§ 3. Når kvoten for de anførte fartøjer i de nævnte områder er opfisket, skal fiskeriet indstilles. Meddelelse herom gives af landsstyremedlemmet for fiskeri og industri i radio og presse eller ved direkte henvendelse til rederierne/fartøjerne.

§ 4. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde og/eller fratagelse af licens. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft 15. maj 1989.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 24. maj 1988 om fiskeri i "rejekassen".
Grønlands Hjemmestyre, den 1. maj 1989
Kaj Egede

/

Jørn Graversen