Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 30. september 1989 om ændring af bekendtgørelse nr. 16 af 16. juni 1987 om Nationalparken i Nord- og Østgrønland.

 

§ l

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juni 1987 om Nationalparken i Nord- og Østgrønland foretages følgende ændringer:

 

1. I § 22 indsættes som stk. 3:
"Stk. 3. Personer, der opfylder betingelserne i stk. 1., og som har bopæl i Ittoqqortoormiit kommune, skal, forinden en jagttur til Nationalparken må påbegyndes, til kommunalbestyrelsen oplyse om navn, tidspunkt for jagtturens start og forventede rejseruter og hjemkomst. Efter jagtturens gennemførsel skal der ligeledes til kommunalbestyrelsen meldes om tidspunkt for turens afslutning, rejseruter samt jagtudbyttet på turen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at meddele fangere afslag på gennemførsel af jagtture i Nationalparken."

 

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. november 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. september 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Aqigssiaq Møller