Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 14. juli 1989 om ændring af bekendtgørelse nr. 25 af 23. juni 1989 om tilladelse til laksefiskeri i 1989

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 25 af 23. juni 1989 om tilladelse til laksefiskeri i 1989 foretages følgende
ændring:

I § 5, stk. 1. c, tilføjes som sidste punktum " Fiskeri på de kommunale kvoter må kun finde sted med fartøjer på højst 30 fod ".

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. august 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. juli 1989
Kaj Egede

/

Jørn Graversen