Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 29. marts 1989 om ændring af bekendtgørelse nr. 2 af 27. januar 1981 om radio- og fjernsynskoncessioner til private eller offentlige sendeanlæg i lokale områder i Grønland.

 

§ 1.

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 27. januar 1981 om radio- og fjernsynskoncessioner til private eller offentlige sendeanlæg i lokale områder i Grønland foretages følgende ændringer:

1. Der indsættes en § 19 med følgende ordlyd:
Landsstyret kan fastsætte særlige regler for forsøgsvirksomhed inden for bekendtgørelsens område
Stk. 2. Kultur- og undervisningsdirektoratet forestår forsøgsvirksomhed i henhold til stk. 1.

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. marts 1989
Jens Lyberth

/

Hendrik Lennert