Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 3. maj 1989 om ændring af bekendtgørelse nr. 13 af 2. april 1985 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger.

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 13 af 2. april 1985 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger foretages følgende ændring:

§ 6 affattes således:
"§ 6. I området mellem kysten og en linie, der ligger 3 sømil uden for basislinierne gælder følgende forbud:
a) Enhver form for fiskeri er forbundt for fartøjer på 75 BRT/BT 120 og derover. Landsstyremedlemmet kan dog dispensere herfra for fartøjer, der er bygget før 1970, og som traditionelt har fisket i området.
b) Fiskeri med vod eller trawl efter torsk, rødfisk, helleflynder, hellefisk, havkat og fjeldørred er forbudt for alle fartøjer.
c) Uanset b) er fiskeri med vod eller trawl efter torsk tilladt på Sermersooq-feltet i Qaqortoq-distrikt (mellem 60º18,5'N 60º26'W 45º26'W 45º19'W). Det gælder dog kun på større dybder end 200 meter og med fartøjer under BT 90, henholdsvis 50 BRT."

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. maj 1989
Kaj Egede

/

Jørn Graversen