Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 14. marts 1989 om udhandling af stærke drikke i bygder i Kangaatsiaq kommune.

 

§ 1. I medfør af § 23, stk. l i landstingslov nr. 13 af 29. oktober 1985 om salg og servering af stærke drikke fastsættes herved følgende:

§ 2. Udhandling af stærke drikke i bygderne Ikerasaarsuk og Iginniarfik i Kangaatsiaq kommune kan alene ske efter forudgående bestilling.
Stk. 2. Stærke drikke kan bestilles i den lokale butik og leveres efterfølgende fra det nærmest liggende KNI-lager med transportforbindelse til Iginniarfik.

§ 3. Forudbestilte alkoholiske drikkevarer kan kun udleveres fra den lokale butik inden for det tidsrum, hvor udhandling må finde sted.

§ 4. For overtrædelse af bestemmelserne i § 2 og § 3 kan der idømmes bøde, jf. lovens § 24.

§ 5. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1.april 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. marts 1989
Moses Olsen

/

Martha Labansen