Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 13. februar 1989 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jvf. landstingslov nr. 14 af 20. oktober 1988, finanslovens konto 66.11.

 

§ 1. Der ydes til nedennævnte kommuner i 1989 følgende tilskud:

Nanortalik

2.643.000

Qaqortoq

751.000

Paamiut

560.000

Kangaatsiaq

1.719.000

Aasiaat

3.235.000

Qasigiannguit

2.043.000

Ilulissat

986.000

Upernavik

489.000

Avanersuaq

175.000

Tasiilaq

2.739.000

Ittoqqortoormiit

1.260.000

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder som tillæg til de respektive måneders bloktilskud fra hjemmestyret.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. februar 1989
Emil Abelsen

/

Morten Hansen