Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 33 af 30. november 1989 om kommunernes bidrag til en fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1990.

I henhold til §§ 10 og 11 i landstingslov nr. 10 af 28.oktober 1985 om elforsyning i bygder fastsættes:

 

§ 1. Til udligning af byrderne vedrørende investering i elforsyningsanlæg i bygder yder nedennævnte kommuner i 1990 følgende bidrag: 

Til fælleskommunal investeringsfond

Nanortalik 347.700
Qaqortoq 397.500
Narsaq 226.200
Ivittuut .22.100
Paamiut 294.800
Nuuk 1.353.300
Maniitsoq 481.300
Sisimiut 549.400
Kangaatsiaq 180.800
Aasiaat 401.900
Qasigiannguit 189.000
Ilulissat 513.500
Qeqertarsuaq l26.000
Uummannaq 329.500
Upernavik 328.200
Avanersuaq l08.400
Tasiilaq 384.900
Ittoqqortoormiit 65.500

Stk. 2. Bidragene indbetales til Grønlandsbanken reg.nr. 6471 konto nr. 180809-2 med 1/12 i hver af årets måneder ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til den i stk.2 nævnte konto senest den 2. bankdag i den pågældende måned.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. november 1989
Kaj Egede

/

Margrethe Sørensen