Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 28 februar 1989 om rationering af stærke drikke for Ittoqqortoormiit kommune.

 

§ 1. Nedennævnte bekendtgørelse har gyldighed for Ittoqqortoormiit kommune.

§ 2. For hver person, der er fyldt 18 år, fastsættes en dagsration på 3 alkoholenheder.
Stk. 2. Denne dagsration kan opspares i indtil 2 uger, hvorefter opsparingen bortfalder.
Stk. 3. For personer, der er på fangst, gælder, at disse personer kan opspare 1 måned. Hvis pågældende ikke har udstedt fuldmagt bortfalder opsparingen.
Stk. 4. Det er ikke tilladt at sælge (eller udhandle) stærke drikke fra butikker om lørdagen. Pointrationen for lørdage kan anvendes om fredagen.

§ 3. Der er fastsat følgende enhedsbestemmelser:
Alle sorter af øl ................................ 1 point
1 flaske Underberg 2 cl. ................... 1 point
1 flaske bordvin 72 cl. ...................... 5 point
1 flaske anden vin 72 cl. ................. 10 point
1 flaske angustura 24 cl. ................... 5 point
1 flaske spiritus 72 cl. ..................... 20 point
1 flaske vinsprit 72 cl. ..................... 40 point

§ 4. Der kan ved særlige lejligheder tildeles ekstrapoints. Afgørelse herom træffes af kommunalbestyrelsen.

§ 5. Al salg og køb af points er forbudt.
Stk. 2. Bortset fra adgang til at forskaffe sig de i § 2, stk. 1, fastsatte rationer og toldfrie varer fra Danmark til Grønland er enhver indførsel og overdragelse af spiritus, vin og øl forbudt.
Stk. 3. Enhver fremstilling af alkoholiske drikke er forbudt.
Stk. 4. Alt offentligt drikkeri omkring institutioner er forbudt.
Stk. 5. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1-4 kan idømmes advarsel eller bøde.

§ 6. Såfremt der foreligger spiritusmisbrug, derunder overtrædelse af § 5, stk. 1-4, kan politiet eller kredsretten inddrage en persons point helt eller delvis for en bestemt periode. Ligeledes kan politiet eller kredsretten inddrage en persons point, såfremt der foreligger en kriminel overtrædelse, der har medført tilbageholdelse.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. februar 1989.
Stk. 2. Samtidig hermed ophæves bekendtgørelsen af 15. juli 1983 om rationering af stærke drikke for Ittoqqortoormiit kommune.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. februar 1989
Moses Olsen

/

Martha Labansen


Rettelsesblad