Lovgivning

1995

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 6. april 1995 om landstingstillægsbevillingslov nr. 1 for 1995

Landstingslov nr. 2 af 12. juni 1995 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landstingslov nr. 3 af 12. juni 1995 om ændring af landstingslov om lotteriafgift.

Landstingslov nr. 4 af 12. juni 1995 om anlæg af flyvepladser

Landstingslov nr. 5 af 12. juni 1995 om forlængelse af aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Nunatsinni Atorfillit Kattuffissuat for perioden 1. april 1995 - 31. marts 1997.

Landstingslov nr. 6 af 12. juni 1995 om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.

Landstingslov nr. 7 af 12. juni 1995 om landstingstillægsbevillingslov nr. 2 for 1995

Landstingslov nr. 8 af 30. oktober 1995 om landstingstillægsbevillingslov 3 for 1995.

Landstingslov nr. 9 af 30. oktober 1995 om økonomisk støtte til politisk arbejde

Landstingslov nr. 10 af 30. oktober 1995 om finanslov for 1996 m.v.

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 1. januar 1995 om fiskeri i "rejekasserne"

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 1. januar 1995 om kystnært fiskeri efter rejer ved Vestgrønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 1. januar 1995 om licens til fiskeri

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 7. februar 1995 om jagt på moskusokser i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 16. februar 1995 om valg af biskop.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 16. februar 1995 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 16. februar 1995 om afgiftsfrihed i Kangerlussuaq.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. februar 1995 om hjemmestyrets regnskabsvæsen m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. april 1995 om fangst af store hvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 1. april 1995 om særlige institutioner for voksne.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 11. maj 1995 om midlertidigt stop for udhandling af alkoholholdige drikke i Illoqqortoormiut kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. maj 1995 om supplerende undervisning, særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk og dansk, modersmålsundervisning samt modtageklasser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 26. maj 1995 om erhvervsuddannelseskurser finansieret af arbejdsgivernes erhvervsuddannelsesbidrag (AEB).

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.14 af 29. maj 1995 om folkeskolens fritidsvirksomhed.

Almindelige Bestemmelser for Ombudsmandens virksomhed af 14. juni 1995

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 15. juni 1995 om skatternes afregning mellem kommuner og landskasse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 15. juni 1995 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 1996.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 3. juli 1995 om uddannelsesstøtte.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 18. juli 1995 om fredning af og jagt på rensdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 18. juli 1995 om fredning af og jagt på moskusokser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.20 af 31. juli 1995 om ophævelse af bekendtgørelse om midlertidigt stop for udhandling af alkoholholdige drikke i Illoqqortoormiut kommune og bekendtgørelse om rationering af stærke drikke for Illoqqortoormiut kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. august 1995 om fangst af laks.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 1. august 1995 om køb og salg af laks.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 11. august 1995 om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 11. august 1995 om ændring af bekendtgørelse om læreruddannelsens fag.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 18. august 1995 om udbud af arbejder og leverancer i forbindelse med anlæg af flyvepladser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 25. august 1995 om ændring af bekendtgørelse om fredning af og jagt på moskusokser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 11. september 1995 om kvoter for fiskeri i 1995.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 18. september 1995 om kommunernes budgetlægning, regnskab, revision og kasse- og regnskabsvæsen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 11. oktober 1995 om fangst af hvid- og narhvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 1. december 1995 om Idrættens Råd

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 1995 om fiskeriets bifangster.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 14. december 1995 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 14. december 1995 om kontrol med havgående fiskeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 21. december 1995 om vederlæggelse af kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. samt borgmestre og viceborgmestre.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 22. december 1995 om kommunernes bidrag til den fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1996.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 29. december 1995 om tilskud til kommunale ungdomstjenester.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 29. december 1995 om kvoter for havgående fiskeri i 1996.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 6. april 1995 om ændring af landstingsforordning om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale uddannelser.

Landstingsforordning nr. 2 af 12 . juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser.

Landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995 om ændring af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud.

Landstingsforordning nr. 4 af 12. juni 1995 om ændring af landstingsforordning om børnetilskud.

Landstingsforordning nr. 5 af 12. juni 1995 om ændring af landstingsforordning om pensioner og ældreinstitutioner m.v.

Landstingsforordning nr. 6 af 30. oktober 1995 om uddannelse til journalist.

Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke.

Landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1995 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

Landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1995 om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.