Landstingslov nr. 7 af 12. juni 1995 om landstingstillægsbevillingslov nr. 2 for 1995

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1995 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 1995 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringer i normeringen af tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre for 1995 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. juni 1995
Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte


Bilag 1- 3 (eksisterer ikke elektronisk)