Landstingsforordning nr. 4 af 12. juni 1995 om ændring af landstingsforordning om børnetilskud.

 

§ l

I landstingsforordning nr. 4 af 11. november 1986 om børnetilskud foretages følgende ændringer:

 

1. § 2 affattes således:
"§ 2. Det årlige børnetilskudsbeløb fastsættes i finansloven."

2. § 4, stk. l affattes således:
"§ 4. Retten til børnetilskud er betinget af at den skattepligtige indkomst ikke overstiger et beløb, der fastsættes i finansloven."

3. § 7, stk. l affattes således:
"§ 7. Børnetilskuddet tilkommer barnet. Det udbetales kvartalsvis forud i kvartalets første måned til barnets moder."

4. § 14 ophæves.

 

§ 2

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. juli 1995.
Stk. 2. Gældende takst og indtægtsgrænsen er fortsat gældende til den 31. december 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. juni 1995
Lars Emil Johansen

/

Benedikte Thorsteinsson