Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 11. august 1995 om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen.

 

§ 1.

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 28. august 1990 om uddannelse af lærere til folkeskolen foretages følgende ændringer:

 

1. Efter § 31 indsættes:
" § 31 a. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke kan efter indstilling fra rektor tillade midlertidig fravigelse fra denne bekendtgørelse som led i forsøg eller udvikling af uddannelsen. "

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. august 1995 med virkning for studerende, der optages til studieåret 1995/96 og senere.
Grønlands Hjemmestyre den 11. august 1995
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen