Landstingslov nr. 10 af 30. oktober 1995 om finanslov for 1996 m.v.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 1996 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Tekstanmærkninger for 1996 fastsættes i bilag 2.

§ 3. For 1996 normeres under Grønlands Hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1995
Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte


Bilag 1 - 3 (eksisterer ikke elektronisk)