Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 22. december 1995 om kommunernes bidrag til den fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1996.

I henhold til §§ 10 og 11 i Landstingslov nr. 10 af 28. oktober 1985 om elforsyningsanlæg i bygder, fastsættes:

 

§ 1. Til udligning af byrderne vedrørende investering i elforsyningsanlæg i bygder, yder nedennævnte kommuner i 1996 følgende bidrag til den fælleskommunale investeringsfond :

Nanortalik 211.600
Qaqortoq 249.700
Narsaq 146.400
Ivittuut 14.900
Paamiut 164.100
Nuuk 891.500
Maniitsoq 288.900
Sisimiut 357.400
Kangaatsiaq 130.300
Aasiaat 237.000
Qasigiannguit 111.900
Ilulissat 315.100
Qeqertarsuaq 80.800
Uummannaq 218.900
Upernavik 236.300
Avanersuaq 67.300
Ammassalik 242.000
Ittoqqortoormiit 35.900

Stk. 2. Bidragene indbetales til Grønlandsbanken, reg. nr. 6471, konto 180809-2, med 1/12 i hver af årets måneder, ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til den i stk. 2 nævnte konto, senest den 2. bankdag i den pågældende måned.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. december 1995
Peter Grønvold Samuelsen

/

Flemming Hybholt