Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 11. maj 1995 om midlertidigt stop for udhandling af alkoholholdige drikke i Illoqqortoormiut kommune.

I medfør af § 28, stk. l, nr. 2 i landstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992 om udhandling og servering af alkoholholdige drikke fastsættes:

 

§ 1. Al udhandling og servering af alkoholholdige drikke er forbudt i Illoqqortoormiut kommune.

§ 2. For overtrædelse af § l kan der idømmes bøde, jfr. landstingslovens § 29, stk. 3.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. maj 1995.
Stk. 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 28. februar 1989 om rationering i Illoqqortoormiut kommune sættes ud af kraft. Der kan ikke opspares ret til rationeringspoint i lukkeperioden.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. maj 1995
Peter Grønvold Samuelsen

/

Stig Bendtsen