Landstingslov nr. 5 af 12. juni 1995 om forlængelse af aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Nunatsinni Atorfillit Kattuffissuat for perioden 1. april 1995 - 31. marts 1997.

 

§ l. Loven gælder for samtlige aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Nunatsinni Atorfillit Kattuffissuat, der er opsagt pr. 31. marts 1995.
Stk. 2. De i stk. l nævnte aftaler forlænges med uændret indhold for perioden 1. april 1995 - 31. marts 1997.

§ 2. Bestemmelsen i § l, stk. 2 er ikke til hinder for, at aftaleparterne kan indgå aftale om ændringer inden for en nettoramme på 1,9 % af lønsummen pr. 31. marts 1995, såfremt der samtidig indgås aftale om afskaffelse af retten til feriefrirejse for tjenestemænd og tjenestemandslignende personale, der nyansættes pr. 1. april 1997 og senere.
Stk. 2. Anmodning om forhandling i henhold til stk. l skal fremsættes inden den 15. juli 1995, og aftale skal være indgået inden den 1. oktober 1995.
Stk. 3. Aftaler i henhold til stk. l træder i stedet for de i § l, stk. 2 nævnte aftaler.

§ 3. Loven træder i kraft den 12. juni 1995 og ophører den 31. marts 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. juni 1995
Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte