Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 18. august 1995 om udbud af arbejder og leverancer i forbindelse med anlæg af flyvepladser.

l medfør af § 4 i landstingslov nr. 4, af 12. juni 1995 om anlæg af flyvepladser fastsættes:

 

§ 1. Landsstyrets udbud af arbejder og leverancer i forbindelse med anlæg af flyvepladser foretages i overenstemmelse med bestemmelserne i landstingsloven om licitation.

§ 2. Det juridiske udbudsgrundlag består af Fællesbetingelser for landingsbaneprojekter (FB), Særlige betingelser (SB) og Særlige arbejdsbeskrivelser (SA).
Stk. 2. Fællesbetingelser for landingsbaneprojekter (FB) fremgår af bilaget til bekendtgørelsen.
Stk. 3. Særlige betingelser (SB) og Særlige arbejdsbeskrivelser (SA) fastsættes i udbudsmaterialet for det enkelte projekt.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. august 1995, og har tillige virkning for udbud af vejentrepriserne i Aasiaat og Maniitsoq.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. august 1995
Peter Grønvold Samuelsen

/

Stig Bendtsen


Bilag (FB) (pdf-format)

Bilag 1 til FB (paradigme -sikkerhedsstillelse) (pdf-format)

Bilag 2 til FB (paradigme-sikkerhedsstillelse) (pdf-format)

Bilag 3 til FB (paradigme-sikkerhedsstillelse) (pdf-format)

Bilag 4 til FB (kvalitetsstyring) (pdf-format)

Bilag 5 til FB (grønlandsk beskæftigelse) (pdf-format)