Lovgivning

1982

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 30. marts 1982 om valg til landstinget

Landstingslov nr. 2 af 30. marts 1982 om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd

Landstingslov nr. 3 af 31. marts 1982 om ændring af landstingslov om indførelsesafgifter m.v.

Landstingslov nr. 4 af 1. april 1982 om Grønlands Sprognævn

Landstingslov nr. 5 af 3. maj 1982 om Landstingstillægsbevillingslov for 1982.

Landstingslov nr. 6 af 14. juli 1982 om ændring af landstingslov nr. 1 af 12. marts 1980 om ansættelse af arbejdskraft i Grønland.

Landstingslov nr. 7 af 1. juli 1982 om pension til tidligere medlemmer af landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 8 af 8. oktober 1982 om forlængelse af overenskomst m.v. mellem Det offentlige Aftalenævn og Dansk Journalistforbund.

Landstingslov nr. 9 af 18. oktober 1982 om ændring af landstingslov nr. l af 7. maj 1979 om Grønlands landsting.

Landstingslov nr. 10 af 28. oktober 1982 om ændring af landstingslov nr. 2 af 14. maj 1979 om de grønlandske kommunalbestyrelser og bygderåd m.v.

Landstingslov nr. 11 af 28. oktober 1982 om Landstingstillægsbevillingslov for 1982

Landstingslov nr. 12 af 1. november 1982 om ændring af landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt, som ændret ved landstingslov nr. 5 af 22. oktober 1981.

Landstingslov nr. 13 af 1. november 1982 om Landstingsfinanslov for 1983 m.v.

Landstingslov nr. 14 af 1. november 1982 om Kalaallit Nunaata Toqqorsivia (Grønlands Arkiv) og om offentlige institutioners arkivforhold.

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 23. februar 1982 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 2. juli 1981 om fredning af rensdyr i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 14. maj 1982 om ændring af landsrådsvedtægt om jagt på fugle i Vestgrønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. juni 1982 om licens til laksefiskeri i 1982.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 1. december 1982 om bygningsmyndigheden i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 3. september 1982 om uddannelses- og erhvervsvejledning i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 11. august 1982 om udfyldningsvalg til kommunalbestyrelser og bygderåd.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 3. september 1982 om uddannelsesstøtte ydet af Grønlands Hjemmestyre.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 1. juni 1982 om prøveforberedende enkeltfagsundervisning under fritidsvirksomhed i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. oktober 1982 om skatteudligning i 1983.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 2. november 1982 om licens til torskefiskeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 2. november 1982 om licens til rejefiskeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 1. november 1982 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jvf. landstingslov nr. 13 af 1. november 1982, finansloven konto 66.11.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 5. november 1982 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse om rejefiskeri i området mellem 68°00'N og 69°15'N, øst for 56°00'W.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 1. august 1982 om den grønlandske præsteuddannelse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. november 1982 om rejefiskeri i området mellem 68º00' N og 69º15' N, øst for 56º00' W.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 13. december 1982 om opkrævning af afgift på fangst af rejer.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 29. marts 1982 om regulering og styring af alkoholforbruget i Grønland.

Landstingsforordning nr. 2 af 30. marts 1982 om kirken i Grønland.

Landstingsforordning nr. 3 af 1. april 1982 om ændring af landstingsforordning nr. 17 af 25. oktober 1979 om styrelsen for Kalaallit Nunaata Radioa

Landstingsforordning nr. 4 af 28. oktober 1982 om udlæg af areal til udvidelse af B 1311, Anstalt for Domfældte, Nuuk.

Landstingsforordning nr. 5 af 28. oktober 1982 om tilskud til elever der er optaget i folkeskolens ældste klasser.

Landstingsforordning nr. 6 af 28. oktober 1982 om ændring af landstingsforordning nr. 8 af 10. oktober 1979 om socialvæsenets styrelse og organisation.

Landstingsforordning nr. 7 af 28. oktober 1982 om aldersrente og ældreinstitutioner.

Landstingsforordning nr. 8 af 28. oktober 1982 om erhvervsudygtighedsrente.

Landstingsforordning nr. 9 af 28. oktober 1982 om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn.

Landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1982 om hjælp fra det offentlige.

Landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige.

Landstingsforordning nr. 12 af 1. november 1982 om hjælp til børn og unge.

Landstingsforordning nr. 13 af 1. november 1982 om opholds og hjemkommune m.v.

Landstingsforordning nr. 14 af 1. november 1982 om tværfagligt samarbejde i sociale sager.