Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 1. november 1982 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jvf. landstingslov nr. 13 af 1. november 1982, finansloven konto 66.11.

 

§ 1. Der ydes til nedennævnte kommuner i 1983 følgende tilskud:

Nanortalik 2.514.000
Kangatsiaq 1.382.000
Christianshåb 1.747.000
Godhavn 1.413.000
Upernavik 963.000
Thule 748.000
Angmagssalik 2.712.000
Scoresbysund 621.000

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder som tillæg til de respektive måneders bloktilskud fra hjemmestyret.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. november 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Flemming Bolø