Landstingsforordning nr. 3 af 1. april 1982 om ændring af landstingsforordning nr. 17 af 25. oktober 1979 om styrelsen for Kalaallit Nunaata Radioa

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 17 af 25. oktober 1979 om Grønlands Radios styrelse foretages følgende ændringer:

 

1. § l stk. l affattes således:
"§ 1. Radiostyrelsen sammensættes på følgende måde:
l formand udpeget af landsstyremedlemmet for kultur og undervisning,
l medlem udpeget af Folkeoplysningsrådet,
l medlem udpeget af Fælledsforeningen af grønlandske TV-foreninger,
l medlem udpeget af de fastansatte medarbejdere ved Grønlands Radio og
3 medlemmer udpeget af landstinget med særlig indsigt i forskellige sider af det grønlandske samfundsliv."

2. § 8, stk. 4 affattes således:
"Stk. 4. Radiostyrelsen foretager indstilling i forbindelse med stillingsbesættelser i radioen efter nærmere af styrelsen fastsatte retningslinjer."

 

§ 2.

Forordningen træder i kraft straks. De 4 medlemmer udpeget af landstinget med hjemmel i § l, stk. l i landstingsforordning nr. 17 af 25. oktober 1979 om Grønlands Radios styrelse fortsætter dog til 30. april 1983. Valgperioden for det af Fællesforeningen af grønlandske TV-foreninger udpegede medlem gælder fra den 1. maj 1983. Indtil denne dato tilforordnes det af fællesforeningen udpegede medlem radiostyrelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. april 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Thue Christiansen