Landstingslov nr. 11 af 28. oktober 1982 om Landstingstillægsbevillingslov for 1982

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres tillægsbevillinger for 1982 fastsættes i bilaget til denne lov.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens


Bilag