Landstingsforordning nr. 1 af 29. marts 1982 om regulering og styring af alkoholforbruget i Grønland.

I medfør af § 22 i lov nr. 99 af 16. februar 1973 for Grønland om salg og servering af stærke drikke som ændret ved lov nr. 623 af 22. december 1976 og lov nr 110 af 21. marts 1979 fastsætter Grønlands Landsting herved følgende regler for køb af stærke drikke.

 

§ 1. Alkoholforbruget reguleres og styres gennem differentierede afgifter på de forskellige typer af stærke drikke.

§ 2. Landsstyremedlemmet for sociale Anliggender kan efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i Thule og Scoresbysund fastsætte særlige regler om rationering af stærke drikke i disse områder.

§ 3. Forordningen træder i kraft den 1. april 1982. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 1 af 19. maj 1979 om begrænsning af salg og servering af stærke drikke, som ændret ved landstingsforordning nr. 10 af 15. oktober 1979 og landstingsforordning nr. 8 af 23. oktober 1980.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. marts 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen