Landstingslov nr. 10 af 28. oktober 1982 om ændring af landstingslov nr. 2 af 14. maj 1979 om de grønlandske kommunalbestyrelser og bygderåd m.v.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 2 af 14. maj 1979 om de grønlandske kommunalbestyrelser og bygderåd m.v. affattes § 4 således:

En kommunalbestyrelse består af mindst 3, højst 17 medlemmer.

 

§ 2.

Loven træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens