Landstingslov nr. 5 af 3. maj 1982 om Landstingstillægsbevillingslov for 1982.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres tillægsbevillingslov for 1982 fastsættes i bilaget til denne lov.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. maj 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens


Bilag