Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 5. november 1982 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse om rejefiskeri i området mellem 68°00'N og 69°15'N, øst for 56°00'W.

I henhold til landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt §§ 5 og 6 fastsættes:

 

§ 1.

I hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 12. november 1981 om rejefiskeri i området mellem 68 00'N og 69°15'N, øst for 56°00'W foretages følgende ændring:

I § 2, stk. 1 ændres "3.000" til "4.000".

 

§ 2.

Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. november 1982
Anders Andreassen

/

Emil Abelsen