Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 14. maj 1982 om ændring af landsrådsvedtægt om jagt på fugle i Vestgrønland.

I henhold til §§ 6 og 8 i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt fastsættes følgende:

 

§ 1.

I landsrådsvedtægt af 21. december 1977 om jagt på fugle i Vestgrønland med senere ændringer foretages følgende ændring:

I § 2, stk. 1, sidste punktum ændres "15. maj" til "1. juni".

 

§ 2.

Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. maj 1982
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen