Landstingslov nr. 3 af 31. marts 1982 om ændring af landstingslov om indførelsesafgifter m.v.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1979 om indførelsesafgifter m.v., som ændret ved landstingslov nr. 2 af 2. april 1980, landstingslov nr. 8 af 23. oktober 1980 og landstingslov nr. 7 af 26. oktober 1981 foretages følgende ændring:

 

§ 1 affattes således:
"§ 1. Ved indførsel til afgiftsområdet, jfr. § 3, af nedennævnte varer, svares følgende afgifter, der tilfalder Grønlands Landskasse, jfr. dog § 2:

Nr. 1. Sukker af enhver art, herunder sirup og glykose pr.kg. 1 kr. 31 øre
 

Nr. 2. Chokolade og chokoladevarer af enhver art (ikke cacao), lakrids og lakridsvarer af enhver art, marcipan og marcipanvarer af enhver art, karameller, bonbons, bolsjer o. lign. såvel sukkerholdig som sukkerfrit

pr. kg. 20 kr. 00 øre
 

Nr. 3. Øl
a) der indeholder 1 vægtprocent alkohol og derunder

pr.enhed á 35 cl. 0 kr. 29 øre
b) der indeholder over 1 og højst 1 3/4 vægtprocent alkohol pr.enhed á 35 cl. 0 kr. 58 øre
c) der indeholder over 1 3/4 vægtprocent alkohol og under 4 vægtprocent alkohol pr.enhed á 35 cl. 1 kr. 87 øre
d) der indeholder 4 vægtprocent alkohol og derover pr.enhed á 35 cl. 2 kr. 60 øre
 

Nr. 4. Spirituosa og sprit undtagen fuldstændig denatureret sprit og sprit, der indføres til brug for sundhedsvæsenet i Grønland:
a) med et alkoholindhold af ikke over 60 rumprocent

pr.liter 139 kr. 45 øre
b) andet pr.liter 215 kr. 65 øre
 

Nr. 5. Alkoholholdig vin, herunder såvel druevin som rosinvin, cider og anden frugtvin samt mjød:
a) med et alkoholindhold af ikke over 14 rumprocent

pr. liter 7 kr. 93 øre
b) andet pr. liter 28 kr. 75 øre
 

Nr. 6. Cigarer, cerutter og cigarillos:
a) 3 gr. pr. stk. og derunder

pr. stk. 0 kr.53,1 øre
b) over 3 gr. pr. stk. pr. stk. 0 kr.63,5 øre
 

Nr. 7. Cigaretter

pr. stk. 0 kr.60,7 øre
 

Nr. 8. Røgtobak:
a) Pladetobak, såkaldt cut plug, granuleret og lignende tobak samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1,5 mm.

pr. kg. 110 kr. 40 øre
b) andet pr. kg. 138 kr. 00 øre
 

Nr. 9. Cigaretpapir, ind. hylstre

pr. stk. 0 kr. 10 øre
 

Nr. 10. Kaffe, pulverkaffe og kaffekoncentrater

pr. kg. 3 kr. 86 øre
 

Nr. 11. The, pulverte og tekoncentrater

pr. kg 4 kr. 60 øre
 

Nr. 12. Mineralvand, sodavand, limonader, også kulsyreholdige, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer undtagen drikkevarer fremstillet på basis af mælk og cacao samt frugtog grøntsagssafter uden tilsætning af kulsyre

pr. liter 2 kr. 00 øre
 

Nr. 13. Knallerter, bortset fra invalideknallerter rekvireret gennem socialvæsenet i Grønland

pr. stk. 2.300 kr. 00 øre

 

§ 2.

Loven træder i kraft den 1. april 1982
Grønlands Hjemnmestyre, den 31. marts 1982Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens