Landstingslov nr. 6 af 14. juli 1982 om ændring af landstingslov nr. 1 af 12. marts 1980 om ansættelse af arbejdskraft i Grønland.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 1 af 12 marts 1980 om ansættelse af arbejdskraft i Grønland foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1 i lovens grønlandske tekst skal ordet "ilaatinneqarput" erstattes af ordet "pineqarput"

2. § 1, stk. 1, nr. 2 gives følgende ordlyd:
2) stillinger, hvortil der kræves handels- og kontoruddannelse, dog undtaget overassistenter og fuldmægtige såvel efter S.I.K.-overenskomst som H.K.-overenskomst for udsendte kontorfunktionærer.

3. § 1, stk. 1, nr. 3 gives følgende ordlyd:
3) stillinger inden for søtransportområdet, f.eks. dæksmandskab, maskinmandskab, fiskere samt restaurationspersonale. Skibsofficerer undtages fra bestemmelsen.

4. I lovens grønlandske tekst i § 1 stk. 2, § 3 stk. 2, § 8 stk. 1 og § 8 stk. 3 skal ordet "Inuutissarsiornermut Pisortap" ændres til: "Inuutissarsiornermi Naalakkersuisup".

5. I lovens grønlandske tekst i § 4 stk. 3 skal ordet "Inuutissarsiornermut Pisortaq" ændres til: "Inuutissarsiornermi Naalakkersuisoq".

6. § 5, stk. 1, sidste afsnit i lovens grønlandske tekst formuleres således:
"Akuersissut tunniunneqartutut isumaqarfigineqassaaq suliassaq kommunalbestyrelsemut suliassiissutigineqarneraniit qaammat ataaseq qaangiutsinnagu sulisitsisoq nalunaarummik allamik tigusaqarsimanngippat".

 

§ 2.

Loven træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. juli 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Emil Johansen