Landstingslov nr. 13 af 1. november 1982 om Landstingsfinanslov for 1983 m.v.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 1983 fastsættes i bilag 1.

§ 2. For 1983 normeres under Grønlands Hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i bilag 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. november 1982
Jonathan Motzfeldt

/

Fl. Bolø


Bilag 1 (findes ikke elektronisk)

Bilag 2 (pdf-format)